Енергетика, селско стопанство и отпадъци на ЕС са секторите с най-големи емисии на метан в атмосферата

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2211
article picture alt description

Източник: needpix.com

Апостол Апостолов, кореспондент на 3eNews за Бенелюкс

Метанът е мощен парников газ, чийто общ принос за изменението на климата отстъпва единствено на ефектите от въглеродния диоксид. Молекулата на метана е 80 пъти по-мощна от тази на въглеродния диоксид. Въпреки че метанът остава в атмосферата по-кратко време, той оказва значително влияние върху климата и допринася за образуването на тропосферен озон. А той от своя страна е силен местен замърсител на въздуха и причинява сериозни здравословни проблеми. Поради това намаляването на емисиите на метан спомага както за забавяне на изменението на климата, така и за подобряване на качеството на въздуха. Намалението на значителна част от емисиите на метан може да бъде икономически ефективно и спомага за устойчивото развитие.

Европейският съюз за първи път постави на дневен ред емисиите на метан чрез стратегия, приета през 1996 г. През следващите години Съюзът приема регулаторни инициативи, които допринасят за намаляването на емисиите на метан в ключови сектори.

Още по темата

Селското стопанство е с най-голям потенциал за намаляване на емисиите на метан след енергийния. Емисиите на метан от селскостопанските животни произхождат главно от преживните животни, управлението на оборския тор и отглеждането на ориз .

В енергийния сектор метан изтича от обектите за добив на изкопаеми горива, от преносните системи, корабите и разпределителните системи.

В сектора на отпадъците основните идентифицирани източници на метан са неконтролираните емисии на сметищен газ в депата за отпадъци, третирането на утайките от пречистването на отпадъчни води и течовете от инсталации за биогаз поради лошо проектно решение или поддръжка.

Източник: European Environment Agency, 2020

ЕС има цели за намаляване на всички парникови газове до 2030 г. Прогнозите са, че настоящите политики за емисиите, различни от CO2, ще доведат до намаляване на емисиите на метан в ЕС с 29 % до 2030 г. спрямо нивата от 2005 г.

През 2023 година Европейският парламент одобрява нов закон, насочен към намаляване на емисиите на метан и обхваща преките емисии на метан от нефтения, изкопаемия газ и въглищния сектор, както и от биометана, след като бъде инжектиран в газовата мрежа. Евродепутатите искат новите правила да включат и нефтохимическия сектор.

Парламентът настоятелно призовава Европейската комисия да предложи обвързваща цел за намаляване до 2030 г. на емисиите на метан в ЕС за всички съответни сектори до края на 2025 г. Освен това държавите членки следва да определят национални цели за намаляване на емисиите като част от своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

От националните оператори ще се изисква а представят програма с мерки за своевременно откриване и ремонт на течове на метан. Тя трябва да влезе в сила 6 месеца от датата на влизане в сила на този регламент.

Евродепутатите ще изискват от 2026 г. вносителите на въглища, нефт и газ доказват, че вносната енергия от изкопаеми горива отговаря на изискванията в регламента.

Без амбициозни мерки за намаляване на емисиите на метан Европа ще пропусне климатичните си цели и ценната енергия ще продължи да се губи. Призоваваме за амбициозни и строги мерки за намаляване на метана. В енергийния сектор три четвърти от емисиите на метан могат да бъдат избегнати чрез прости мерки и без големи инвестиции. Тъй като Европа внася повече от 80% от изкопаемите горива, които изгаря, е от съществено значение за разширяване на обхвата на вноса на енергия, смята евродепутатът и докладчик по темата Юта Паулус от групата на „Зелените “.

Раджендра Пачаури е част от експертния съвет на ООН. Преди години представя доклад пред евродепутатите, в който прогнозира, че ако не се вземат кардинални мерки от страните членки до 2100 година планетата може да се затопли с 4,8 градуса по Целзий, което ще доведе до покачване на морското ниво с до 82 см. „ЕС е много влиятелен участник в процеса. Най-добре би било да се даде пример на останалия свят. Ако решенията бъдат приложени на практика и се покаже, че те са постижими и не накърняват икономиката, това би изпратило много силно послание“, апелира ученият.

Годишно човечеството отделя 51 милиарда тона парникови газове. От тях 3 милиарда са от метан, който излиза от водата, обобщава в репортаж BBC. Когато водата се движела, метанът излиза от разтвора и се превръща в мехурчета газ.

Tези скрити емисии означават, че водноелектрическата енергия може би не е толкова чиста, колкото изглежда на пръв поглед, заключава британската обществена медия.

Причината е, че не само водата преминава през турбините – много разтворени парникови газове също преминават през тях. Точно както въглеродният диоксид се разтваря в нашата газирана вода, докато е под налягане, така и газът метан се разтваря в големи водни тела при определени условия.
Но сега има надежди, че е възможно да се улови този метан, преди да избяга в атмосферата, и да се използва като източник на енергия. Стартъп компании в различни части на света вече разработват технология за оползотворяване на този източник на енергия.
Още не е късно

Навременното намаляване на количествата метан в атмосферата според Агенцията на ООН по околна среда (UNEP) може да спести четвърт милион преждевременни смъртни случаи. Това би могло да предотврати и загубата на 26 милиона тона култури годишно.

Световната организация "Грийнпийс" посочва, че навременното намаляване на метана в атмосферата е изключително важно, за да се ограничи климатичната криза. "Поради бързия растеж на индустриалното земеделие, което води до свръхконсумация на месо и млечни продукти, селското стопанство вече е отговорно за 40% от глобалните емисии на метан", казват в свой доклад екоактивистите.

Според Матео Де Вос, експерт по земеделие в белгийския клон на "Грийнпийс през последните години в страната се строят все повече гигантски обори с крави. Това е довело ръст на емисиите на метан.

Фландрия, според данни на природозащитната организация, има втората най-висока концентрация на добитък в Европа след Малта, а голяма част от производството на месо и млечни продукти е предназначено за износ. Проблемът с редуцирането на метана е обект на национална политика още след подписването на Парижкото споразумение (2015).

Кравата-виновник

"Грийнпийс" настоява правителството да предприеме спешни мерки за намаляване на броя на добитъка и да направи селското стопанство по-благоприятно за климата. "Фабриките за добитък нямат място в нашата страна. Забраната за нови и по-нататъшни разширения на индустриалните животновъдни ферми е неизбежна за справяне с нарастващите емисии на парникови газове, но и с настоящата азотна криза. Необходимият преход към по-екологично земеделие винаги трябва да върви ръка за ръка с финансова компенсация за нашите фермери", заключава Де Вос.

По-малко добитък, по-малко метан, просто, нали?

Това обаче не е толкова просто. Намаляването на броя на животните наистина намалява емисиите на парникови газове и метан и оказва голямо въздействие върху землеползването. Но ако това се случва само на местно ниво и потребителят продължава да яде същото количество месо, тогава проблемът само ще се измести на друго място, коментира университетският професор Теун Велинга. "Докато продължаваме да ядем същото количество месо и млечни продукти, то ще се произвежда някъде. Адаптирането на добитъка не е непременно безсмислено, но без намаляване на потреблението на месо и млечни продукти няма да има голяма разлика по отношение на емисиите на парникови газове. Мисля, че има повече смисъл първо да се използва потенциалът на други мерки".

Повече светлина върху процеса и отчасти в опит да оневини животните хвърля Дориен Ван Веземаел от Института за изследвания в областта на селското стопанство, рибарството и храните ILVO.

Източник: multimedia.europarl.europa.eu

Една крава произвежда средно 500 грама метан на ден в търбуха, три четвърти от които напускат тялото през носа и устата. Останалото е в оборския тор. Това е страничен продукт от естествения процес на храносмилане, казва тя.

Тревата е труден материал за храносмилане, поради което кравата има четири стомаха. Търбухът, първият стомах на кравата, е дом на цяла гама от микроорганизми. Те са отговорни за разграждането на хранителните вещества, включително въглехидратите. Микроорганизмите разграждат въглехидратите на по-малки молекули, в крайна сметка произвеждат летливи мастни киселини, които дават на кравата енергия. В зависимост от състава на храната, в този процес ще се произвежда или консумира водороден газ. Ако водородният газ се натрупа в търбуха, той трябва да бъде отстранен, в противен случай храносмилането ще спре. Микроорганизмите археи са отговорни за това, което се случва в стомаха на животното. Те превръщат този водороден газ в метан заедно с CO2. След това кравата издишва излишния метан през устата и носа.

ILVO не е единственият изследователски институт, който търси решения за емисиите на метан от говедовъдството. Проведени са десетки методи за драстично намаляване на метановия дъх на говедата и така да се намали отделяния газ. Организацията подава ръка и предава щафетата на другите участници по веригата.

А извън вратите на оборите стоят производителите и дистрибуторите на млечни продукти като Danone, която си дава ясна сметка за огромния глобален проблем. В портфолиото на концерна е записано, че смята да намали емисиите на метан, свързани с производството на млечни продукти с 30% до 2030 г. Тя се превръща в пионер по разработването на пилотен проект в Белгия. Той е свързан със подобряване на хранителната добавка, която се дава на животните. Резултатите показали, че кравите започнали да отделят значително по-малко метан, докато качеството и съставът на млякото останали непроменени. Проектът дава надежди, че през следващите години емисиите на метан от добитъка ще намалеят с между 20 и 40%, уверени са от Danone Belgium.

Заедно с млекопроизводителите компанията работи по превръщането на кравешкия тор във възобновяема енергия и е създала продукт за подхранване на почвата. В Ротселар (Централна Белгия) производителят има един от най-големите си производствени обекти, които се превръщат в най-големият както център за дистрибуция на млечни продукти в Европа, така и изследователска база.

Белгийската фуражна асоциация (BFA) си сътрудничи с правителството, изследователи и десет верижни партньори от фламандското селско стопанство, млечната и месната промишленост. С адаптирана храна кравите получават различно храносмилане и следователно имало по-малко емисии на метан. Например, образуването на метан при лактиращи млечни говеда се намалява например чрез даване на екструдирано/разширено ленено семе или добавяне на добавката 3-NOP чрез концентрата, посочват от асоциацията. Мерките по новия тип хранене ще влязат в сила от 2024 година и ще се прилагат в стопанствата на всички членове на BFA.

Колегите им, които отглеждат свине пък работят съвместно с университетски учени по експериментален проект. Резултатите показали, че ежедневното отстраняване на натрупвания тор вътре в свинарника намалява емисиите на метан с около 90%. Препоръките са за ежедневни обилни измивания на твърдия под и отточния канал.

Участниците в млечния сектор, селското стопанство, енергетиката са само една малка част от белгийския бизнес, ангажирани с глобалния проблем. Към тях дейно се включват техни колеги от още 150 страни, ангажирани да намалят емисиите на метан до няколко години.

През 2021 година Европейската комисия и американският президент Джо Байдън стартират Глобален пакт за метан, който си сътрудничи с Програмата на ООН за околната среда, Коалицията за климата и чистия въздух (CCAC) и Международната обсерватория за емисиите на метан (EU methane strategy).

ЕС предоставя техническа, политическа и финансова подкрепа за усилията за намаляване на емисиите на метан в световен мащаб, включително чрез схемата "You Collect/We Buy", и гарантира, че новите правила за емисиите на метан се прилагат в рамките на ЕС. За реализирането на целите са заделени средства в размер на 175 милиона евро.

Паралелно Европейската комисия разработва пътна карта за глобалното въвеждане на схемата "Вие събирате/ние купуваме" до COP29. Тя стимулира компаниите да улавят и пускат на пазара газ, който в противен случай би бил пропилян поради изпускане и изгаряне. Това ще подобри действията в областта на климата и сигурността на енергийните доставки. ЕС и Алжир ще тестват тази схема заедно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща