Международен ден на биологичното разнообразие 2024: Новият план ФАО предвижда улесняване на достъпа до знания относно биоразнообразието

Климат / Климат / Екология
3E news
580
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

От пчели до земни червеи, от коралови рифове до дъждовни гори – биоразнообразието помага да се гарантира хранителното ни разнообразие и трябва да бъде от ключово значение за трансформирането на нашите системи за производство на храни, подчерта Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Докато днес отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие, ФАО стартира актуализирания си план за действие за интегриране на биоразнообразието в селскостопанските сектори и се подготви да предприеме няколко нови инициативи, свързани с биоразнообразието. 

"Биологичното разнообразие е потенциалът на хранителното разнообразие в бъдещето", каза генералният директор на ФАО Ку Донгю във видеообръщение за честванията на деня на ООН. По думите му биоразнообразието е това, което "отглеждаме, ловим, жънем и култивираме, което поддържа нашите хранителни мрежи от опрашители до микроорганизми в почвите и подобрява поминъка на фермери, горски стопани, рибари, животновъди и скотовъдци по целия свят".

Темата на тазгодишния Международен ден на биоразнообразието е "Бъдете част от плана" – обединяващ призив към обществеността и различните участници в подкрепа на прилагането на Глобалната рамка за биоразнообразието Кунмин-Монреал, одобрена през декември 2022 г. и известна още като План за биологично разнообразие. ФАО е неразделна част от този план, тъй като системите за хранително-вкусовата промишленост са мощен канал за лесно достъпни и мащабни решения за опазване, възстановяване и устойчиво използване на биоразнообразието, предаде БТА.

Интегриране на биоразнообразието

Като се застъпва за устойчиви селскостопански практики, които защитават биоразнообразието и повишават устойчивостта на екосистемите, ФАО помага за намаляване на ключов фактор за загуба на биоразнообразие и защитава уязвимите селски общности. Партньорството с правителствата, гражданското общество и частния сектор помага на организацията за интегрирането на биоразнообразието в хранителния и селскостопанския сектор, в политиките и програмите.

Конкретно това може да означава всичко - от работа за възстановяване на крайбрежните мангрови гори, където има богато разнообразие от рибни видове, до поддържащи системи за отглеждане, които помагат за запазване на биоразнообразието за храна и земеделие по начин, който подобрява храненето на хората и е от полза за околната среда.

Актуализиран план за действие

Тази седмица ФАО стартира своя План за действие за периода 2024–2027 г. за прилагане на стратегията на ФАО за интегриране на биоразнообразието в селскостопанските сектори. Планът заменя предишен документ от 2021-2023 г.  Той беше допълнително рационализиран, за да служи по-добре на целите на стратегията за намаляване на отрицателните въздействия на селскостопанските практики върху биоразнообразието, за насърчаване на устойчиви селскостопански практики и за опазване, подобряване и възстановяване на биоразнообразието като цяло.

Новият план за действие на ФАО е изцяло в съответствие с Плана за биологичното разнообразие и включва Центъра за знания за биоразнообразието на ФАО, предоставящ "обслужване на едно гише" за улесняване на достъпа до знания относно биоразнообразието за храна и селско стопанство. Той събира над 350 инструмента, насоки и други ресурси за биоразнообразието, разработени от ФАО, които могат да бъдат търсени и филтрирани, включително по цели на Плана за биологичното разнообразие.

Междувременно, по-рано този месец, три проектни концепции в Демократична република Конго, Палау и Самоа станаха първите предложения, водени от ФАО, одобрени от Глобалния рамков фонд за биоразнообразие на Глобалния екологичен фонд.

Новият фонд стартира през август 2023 г. и мобилизира инвестиции за страните – особено за малките островни развиващи се държави и най-слабо развитите страни – за постигане на целите на Плана за биологичното разнообразие.

След като бъдат напълно проектирани и изпълнени, трите проекта ще насочат над 7,8 милиона долара и ще привлекат 14,2 милиона долара съфинансиране за постигане на целите на Плана за биологично разнообразие.

И трите проекта ще подкрепят коренното население да опазва и използва устойчиво биоразнообразието и да засили управлението на природните ресурси.

Основни факти и цифри:

- До 95 процента от световното производство на храни зависи от почвата. Над една трета от почвите са умерено до силно деградирали.
- Около 50 000 диви вида в световен мащаб се събират, изсичат или добиват за храна, фураж, материали, енергия, лекарства или други цели.
- 35 процента от производството на култури зависи от животински опрашители.
- Кораловите рифове осигуряват жизненоважно местообитание за 25 процента от известните морски видове в света.

Около 8800 породи животни се използват за храна и селско стопанство, а 28 процента от местните породи са застрашени от изчезване.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща