Вземанията на фирмите за бързи кредити се увеличават до 5,677 млрд. лв. в края на март

Икономика / Финанси
3E news
420
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране (фирмите  за бързи кредити), са 5,677 млрд. лв. (2,9 на сто от брутния вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка. Тези вземания се увеличават за една година с 22,4 на сто (1,038 млрд. лв.) и с 2,6 на сто (141,7 млн. лв.) в сравнение с края на 2023 г.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 2,622 млрд. лв.(44,7 процента относителен дял) в края март 2024 г. Те нарастват за година с 26,6 на сто (550.2 млн. лв.).

Вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1,228 млрд. лева. Те нарастват на годишна база с 27,1 на сто (261.5 млн.лв.).

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,407 млрд. лв., като нарастват за година с 9,8 на сто (125,3 млн. лв.).

Към края на март 2024 г. размерът на необслужваните кредити е 420,7 млн. лева. Те нарастват с 31,5 на сто (100,8 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 г. и с 15,6 на сто (56,9 млн. лв.) спрямо края на 2023 г.

Вземанията от домакинствата нарастват на годишна база с 19,1 на сто (620,7 млн. лв.) до 3,873 млрд. лева. В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства преобладават потребителските кредити, които са 3,764 млрд. лв. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 1,519 млрд. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща