Министър Радев: АДФИ ще провери поръчката за разширението на газовото хранилище "Чирен"

Енергетика / България
3E news
626
article picture alt description

Източник: БТА, архив.

Министърът на енергетиката в оставка Румен Радев каза, че към настоящия момент Агенцията за държавна финансова инспекция е сезирана от Министерството на финансите за извършване на проверка и контрол по Закона за обществените поръчки за законосъобразността на проведената от "Булгартрансгаз" ЕАД обществена поръчка и по изпълнение на сключения договор във връзка с проекта за разширяване на газохранилището "Чирен". От Министерството на енергетиката този сигнал също е изпратен вече, каза министър Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Борислав Гуцанов ("БСП за България") за подземното газово хранилище "Чирен" като стратегически обект от национално значение в енергетиката.

По думите на Борислав Гуцанов, цитирани от БТА, към момента върви "полутъмен" процес на разширяване на газохранилището, не се знае как е определен общия размер на инвестициите за това, дали "Булгартрансгаз" ЕАД е инвестирало в извършване на предварително маркетингово проучване и то от независима фирма за определяне на общия размер на инвестициите за разширяването, дали е извършило предварителен финансов анализ за оценка на инвестиционния проект.

Румен Радев припомни, че към настоящия момент е в ход изпълнение на проекта на "Булгартрансгаз" за разширение на "Чирен" като от газопреносния оператор е проведена открита процедура за избор на изпълнител за устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи по проекта, съгласно Закона за обществените поръчки.

Във връзка с постъпилите в Министерството на енергетиката сигнали, съдържащи твърдения за евентуални неправомерни действия от "Булгартрансгаз", които биха оказали негативно влияние и биха довели до компрометиране на проекта за разширение на "Чирен", Румен Радев обясни, че Министерството на енергетиката няма законовата компетентност да извършва проверки по законност и коректност на провежданите процедури по Закона за обществените поръчки, включително и по тази процедура на "Булгартрансгаз". Той отбеляза, че последващ външен контрол по изпълнение на закона, включително контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки и нерамковите споразумения, се осъществява от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и затова сигналът е адресиран до нея.

Относно съмненията от възможен риск от бъдещи технико-икономически проблеми при експлоатацията на газохранилището, вследствие на предложената от изпълнителя промяна на сондажните дейности, Радев каза, че за това е необходимо категорично детайлно проучване и анализ. Той каза още, че Министерството на енергетиката е подготвило доклад до министър-председателя и e инициирало извършване на проверка от междуведомствена работна група с негова заповед, в която да бъдат включени представители на министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, и на икономиката и индустрията, на Изпълнителната агенция по околна среда, Минно-геоложкия университет и Българската минно-геоложка камара. Могат да бъдат привлечени и външни специалисти, с експертиза в минно-геоложките проучвания, с цел предоставяне на компетентна експертна оценка.

Румен Радев каза още, че за изнесените в сигналите твърдения за наличие на корупционни практики по проекта са сезирали Комисията за противодействие на корупцията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща