Алжир: Природният газ е ключът към устойчивото енергийно бъдеще

Енергетика / Свят
3E news
750
article picture alt description

Източник: needpix.com

Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун откри Седмата среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF) в Международния конгресен център в покрайнините на Алжир с призив за "укрепване на диалога и сътрудничеството между страните членки, за да се осигури общо и обещаващо бъдеще за този природен ресурс и стабилност на световните пазари". Той се обяви и за "продължаване на тясното сътрудничество в рамките на Форума, който продължава да привлича нови членки в името на постигането на неговите стратегически цели", предаде кореспондентът на БТА в Алжир.

Изказванията на повечето участници в срещата бяха издържани в подобен дух, а в обширното си експозе президентът на Иран Ебрахим Раиси не пропусна да говори нашироко за случващото се в Ивицата Газа и да обвини Израел, че води политика на геноцид, която трябва да бъде санкционирана.

Преди официалната част на срещата експерти се обединиха около идеята, че форумът в Алжир може да послужи като здрава основа за защитата на стратегическите интереси на страните членки на фона на множество икономически и геополитически проблеми, пред които е изправен светът.

Според Хосни Абиди от Университета в Женева основната задача на срещата е да издигне форума от платформа за консултации до институция с тежест при оформянето на т. нар. "газова дипломация" с оглед на запазването и засилването на значението на природния газ в един нестабилен международен контекст. Той наблегна на факта, че сегашната среща се провежда в коренно променена геополитическа среда, с каквото предходните срещи на Форума не са се сблъсквали.

По думите на директора на базирания в Москва научен център JSM Асеф Молхем "срещата в Алжир има за цел да засили защитата на стратегическите интереси на страните членки".

Много от изказалите се в рамките на форума официални лица наблегнаха на факта, че природният газ е особено важна съставка в рамките на настоящия енергиен преход и светът не може да си позволи просто да се откаже от него. Според повечето газът е най-доброто средство за постепенното преминаване от ерата на изкопаемите горива към епохата на чистата енергия, но това трябва да стане плавно и постепенно, за да не се стига до нови кризи.

Представителите на страните, участващи в срещата, бяха практически единодушни, че те трябва да защитават и използват природните си ресурси по най-добрия начин в интерес на своите народи и своя икономически прогрес. Същевременно беше изразена обща увереност, че чистите енергийни източници трябва да бъдат развивани и налагани в името на успешното справяне с проблемите, пораждани от промените на климата.

В речите си официалните лица наблегнаха на факта, че множеството глобални предизвикателства от икономически и политически характер изискват все по-високо ниво на координация и сътрудничество между страните с общи интереси и ценности и задачата на подобни срещи е именно необходимостта да се работи в тази посока.

След края на всички изказвания министърът на енергетиката на Алжир Мохамед Аркаб прочете изработената от експерти и министри през първите два дни на срещата и одобрена от лидерите Декларация от Алжир, която очерта както амбициите на организацията, така и визията й за енергийното бъдеще на света.

Документът подчертава, че природният газ може да послужи като здрава основа за устойчивото енергийно бъдеще, тъй като ползването му е в състояние да гарантира глобалната енергийна сигурност, както и да бъде от полза едновременно и на производители, и на потребители.

Декларацията изтъква, че страните членки на организацията имат абсолютното и суверенно право върху природните си ресурси и за целта ще разширяват и задълбочават сътрудничеството си, за да могат да ги използват ефективно в името на просперитета на собствените си народи, но и за гарантиране на стабилността на енергийните пазари, и в частност на пазара на природен газ. 

Страните членки на Форума се обявяват срещу всякакви опити за политически въздействия върху газовите пазари, който трябва да се развиват свободно, за да могат да помогнат в борбата с промените на климата, се посочва още в шестстраничния документ. Съобразяването на добива и производството на природен газ с новите климатични стандарти влиза в основата на стратегията на организацията за в бъдеще, за което ще помогнат и новите технологии.

В декларацията се признава, че рисковете и предизвикателствата за пазарите на природен газ произлизат от настоящата сложна геополитическа и икономическа ситуация, отразяваща се както на физическите потоци газ, така и върху функционирането на пазарите, договорните отношения, инвестициите в газова инфраструктура и нейната стабилност и сигурност.

В същото време в специален параграф от документа изрично се посочва, че страните членки на Форума се противопоставят на опитите промените на климата да бъдат използвани като аргумент за възпрепятстване на инвестициите в проекти, свързани с добива и дистрибуцията на природен газ, както и за налагането на преки и непреки ограничения върху газовите пазари.

В заключение страните членки обявяват твърдата си решимост да продължават да налагат природния газ като изобилен, достъпен, гъвкав и сигурен енергиен източник, както и да развиват съобразени с опазването на околната среда технологии за добива и производството му.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща