Вертикалният газов коридор е ключът към енергийната сигурност на Украйна и Молдова

Енергетика / България
3E news
2169
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

Вертикалният газов коридор е ключът към енергийната сигурност на Украйна, Молдова и страните от югоизточна Европа в дългосрочен план. Около това се обединиха участниците в работна среща с генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика“ г-жа Дите Юл Йоргенсен, която се запозна на място с дейността на диспечерския център на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В разговора участваха министърът на енергетиката Румен Радев, зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова и изпълнителният директор на Български енергиен холдинг Иван Андреев.

„Свързването на газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова чрез Вертикалния коридор ще допринесе в значителна степен за енергийната сигурност в Европа. Този стратегически маршрут ще гарантира достъпът до допълнителните количества втечнен природен газ за потребителите в Източна Европа“, подчерта Малинов. „С изпълнението на проектите за повишаване на капацитетите от Гърция към България и от България към Румъния  ще се осигури техническа възможност за пренос на допълнителните количества природен газ, в т.ч. от Южния газов коридор и втечнен природен газ, при максимално оползотворяване на възможностите на съществуващата инфраструктура“, допълни той.

В допълнение проектът за повишаване на капацитета с Гърция ще даде възможност и за увеличаване на доставките от алтернативните източници към Северна Македония, които да покрият между 50 и 80% от дневното им потребление. Представен бе и разработеният от Булгартрансгаз проект за изграждане на довеждаща газопреносна инфраструктура до въглищните региони, който е включен в актуализираната Пътна карта за климатична неутралност. Налице е интерес от операторите на въглищни централи за инвестиции в газови мощности. Подпомагането на този проект ще създаде условия за реализация на инвестиционните им планове без допълнителни разходи.

„След вероятното прекратяване на преноса на природен газ от Русия през Украйна от началото на 2025 г., Вертикалният коридор ще е единственият проект, който може да осигури както необходимият пренос на втечнен газ, така и продължаване оперирането на газопреносната мрежа и подземните газови хранилища в Украйна“, каза още Малинов.

По време на срещата бе дискутиран и въпросът за осигуряването на подкрепа за финансиране на необходимите инвестиции за реализация на проектите от Вертикалния коридор. Общата индикативна стойност на двата проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Вертикалния коридор, включваща проектиране, доставки и строителство, възлиза на около 300 млн. евро без ДДС. „Търсят се варианти за финансирането на проектите, включително и чрез увеличаване на капитала на дружеството, заемно финансиране, използване на държавни гаранции и европейско финансиране“, подчерта Малинов.

За да бъдат изпълнени в планираните срокове, от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД вече са предприети целенасочени и координирани подготвителни дейности.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща