Отпада задължението за лицензия на АЕЦ за срок от 10 години

Лицензията на ядрени съоръжения става безсрочна, предвиждат промените в ЗБИЯЕ

Енергетика / България
3E news
1764
article picture alt description

източник: АЕЦ Козлодуй, архив

Удължаването на срока на лицензирането на ядрени съоръжения със срок от 10 години да отпадне и да се въведат безсрочни лицензии. Това предвижда приетият на първо четене от комисията за енергетика към Народното събрания Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

„С навлизането на ядрени реактори от ново поколение, проектният срок на експлоатация на ядрените централи вече достига 60 години с опции за удължаване, поради което и малкото останали държави със срочни лицензии преминаха към безсрочни. Освен това, поради факта, че удължаването на срока на лицензията става на практика с издаването на нова лицензия, се стига до неразбиране сред нашите международни партньор. Поради тези причини се предлага въвеждането на безсрочни лицензии за определени видове ядрени съоръжения“, е записано в мотивите на вносителите на законопроекта, активната роля при изготвянето на който се пада на експертите от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).  Конкретният текст, визиращ отпадането на лицензиране е съвсем нов – „Лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения, в които се използва, манипулира или съхранява ядрен материал не се ограничават със срок“.

По време на заседанието в отговор на въпрос дали  има някакъв проблем в това, че периодичното лицензиране на 10 години отпада, председателят на АЯР Цанко Бачийски заяви, че не вижда такъв. „Не виждам  проблем с отпадането на 10-ния срок за лицензиране. Това е практика навсякъде в света и в Европа. На практика на се променя процедурата, а само срока. Така или иначе при издаването на лицензия за експлоатация за 10 години в АЯР се представят редица документи. Най-важния от тях Периодичния преглед на безопасността, в който се оценяват редица фактори, за да се удостовери, че ядрената централа може да бъде експлоатирана безопасно. Този документ остава и неговата тежест се засилва. Така че от гледна точка на АЯР, от гледна точка на безопасност не виждам проблеми да отпадне 10-ния срок, да остане безсрочна лицензия. В текстовете, които са предложени дори се засилва ролята на Агенцията (АЯР), защото при неодобрение на Периодичния преглед на безопасността, лицензията може да бъде отнета и да започне отново“, каза Бачийски . По думите му държавите, ограничаващи лицензията са много малко.

На практика текстовете предвиждат нов ред за изграждане на ядрена централа.  Друга промяна в проекта за изменение на ЗБИЯЕ касае даване на разрешение за строителство на ядрено съоръжение на етап идеен проект, а не както сега при работен проект. „Предложението дава възможност на фаза идеен проект, инвестиционният проект да представи в достатъчна дълбочина всички елементи на обекта и площадката му, а в последствие да бъде осъществяван контрол върху приложението му чрез издаване на съответните разрешения по ЗБИЯЕ.

С новото предложение се уточнява, че това изискване за издаване на отделна лицензия за всеки енергиен блок на обща площадка ес отнася само до лицензиите за експлоатация“, се казва в мотивите.

В Преходните и заключителни разпоредби са уредени и случаите на започнатите до влизането в сила на измененията на ЗБИЯЕ производства по сроковете на заварени лицензии. Както се уточнява, предложените текстове уреждат заварените случаи. Това означава, че с промените в ЗБИЯЕ се урежда и въпроса за удължаване на лицензията на 5 и 6 блок в АЕЦ „Козлодуй“, подготовката, за която трябваше вече да е стартирала.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща