България търси подкрепата на съседните страни за създаване на регионален център за действия в случай на природни бедствия

Министър Юлиян Попов представи политиката за климата пред студенти от Софийския университет

Климат / България
3E news
571
article picture alt description

Източник: МОСВ.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов представи основните измерения на политиката за климата пред студенти от Софийския университет, които за първа година се подготвят по новооткритата специалност на Геолого-географския факултет Climate Change and Management (Климатични промени и управление). В срещата участваха преподавателят от катедра Икономика асистент Илия Лингорски и съветникът на министъра Миля Димитрова, която представи основните послания на науката за климата и бъдещето на интегрираните политики за постигане на високите амбиции в областта на климата.

В съвременния свят повече от всякога е необходимо съобразяване с климатичните рискове и цели за планиране и изпълнение на политики и проекти във всички области на стопанския и обществения живот – сподели убеждението си министър Юлиян Попов. „Без съмнение климатичната политика става основно измерение на икономическата политика, засяга сектори като земеделие, енергетика, транспорт, свързана е с миграционните процеси, достъпа до вода, отбраната и националната сигурност и на практика влиза в полезрението на всички институции в страната. Това не е политика, която да е затворена само в едно министерство.“ – обясни Юлиян Попов.

„На първо място приоритет на МОСВ е климатът да стане широка национална политика, за да можем да се справим с климатичните предизвикателства“ – посочи министърът в отговор на интереса на младите хора към приоритетите, които той и екипът му си поставят в управлението на околната среда. Пряко свързани са и другите приоритетни дейности, по които министерството работи, уточни той – форуми с индустрията, опазване на природните богатства, нормативни промени в регулациите за миризмите, за ландшафта, членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ролята на България като сълидер на екологичното възстановяване на Украйна.

С голям интерес студентите проследиха разказа на министър Попов за това, че по време на участието си в неформалния съвет на министрите по околна среда в Брюксел той е представил спецификата на Черно море като най-голямото мъртво водно тяло и ролята на студения междинен слой, който задържа сероводорода в морските дълбини. Обсъдена е възможността анализите, свързани с това, да бъдат включени в доклад с оценка на риска, който в момента се изготвя от Европейската агенция по околна среда.

В дискусията младите хора поставиха и въпрос, доколко България е подготвена с наземна и летателна противопожарна техника и как може да се усъвършенства процесът на справяне с горските пожари като една от най-тежките последици от изменението на климата. Министър Попов сподели с тях своя идея, която предстои да бъде обсъдена като предложение на правителствено ниво, а именно възможността да бъде основан регионален център за действия при природни бедствия с участието на съседните ни балкански страни.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща