Над 15,5 милиона MWh са пренесени през IGB за 2023 г.

За изминалата година интерконекторът постигна 365 безаварийни дни на експлоатация. ICGB стартира процеса по увеличаване на техническия капацитет на газопровода до 5 млрд. куб. м годишно

Енергетика / България
3E news
1792
article picture alt description

Газоизмервателната станция край гръцкия град Комотини.

Източник: IGB.

Над 15,5 млн. MWh са транспортирани по междусистемната газова връзка Гърция-България през 2023 г. Проектът отбеляза своята първа годишнина и постигна успешно 365 дни на експлоатация без прекъсване на дейностите.

Газопроводът оперира с капацитет 3 млрд. куб. м/г, като осигурява около половината от нуждите на България за вътрешно потребление и дава възможност за пренос на газ до други държави в региона. През изминалата година са регистрирани над 20 нови ползватели на мрежата на IGВ. Чрез изграждането на допълнителна инфраструктура в Кърджали, IGB вече осигурява достъп до нов, диверсифициран източник на природен газ и за местния бизнес и битовите потребители.

През 2023 г. ICGB проведе за пръв път годишни търгове за капацитета на интерконектора, които осигуриха над 80% резервиран капацитет за новата газова година. Чрез търгове за квазигодишен капацитет компанията даде възможност за запазване на капацитет и на точката за междусистемно свързване с гръцката преносна мрежа. Тази стратегическа стъпка ще позволи на търговците достъп до количества от терминала за втечнен природен газ в Александруполис още при пускането му в експлоатация. Оценявайки нарастващия пазарен интерес към този нов маршрут за доставки, ICGB инициира процедура за увеличаване на капацитета на интерконектора, за да разшири техническия капацитет на IGB до 5 млрд. куб. м годишно. Обвързващата фаза на процеса е планирана за лятото на 2024 г.

Посредством IGB бе осигурен нов маршрут за сигурни доставки на природен газ за Молдова и Украйна през Трансбалканския газопровод, което допринесе за подобряване енергийната свързаност на Европа и диверсификацията на източниците. С тази цел ICGB инициира и идеята за разширяване на Вертикалния газов коридор към Молдова и Украйна с подкрепата на операторите на преносни системи в съседните държави, тъй като развитието на енергийната инфраструктура в синхрон е от ключово значение за по-устойчив и сигурен енергиен сектор.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща