Скок от 124.66 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 109.89 лв. за MWh с ден за доставка 27 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
900
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 109.89 лв. за MWh с ден за доставка 27 декември 2023 г. и обем от 80 855.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение със 124.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 132.84 лв. за MWh, при количество от 38 673.40 MWh.

Извънпиковата енергия (42 181.90 MWh) е на цена от 86.95 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 74.89 лв. за MWh и количество от 3514.7 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 12 часа – 68.45 лв. за MWh (3267.1 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 216.47 лв. за MWh при количество от 3383.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 30.49 лв. за MWh при обем от 3619.5 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 48.92 лв. за MWh (25.01 евро за MWh) за 26 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 27 декември се повишава до 109.89 лв. за MWh (ръст от 124.7 %) по данни на БНЕБ или 56.19 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 5 510.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 40.45 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 39,72% 2118.82
Кондензационни ТЕЦ 22,39% 1194.23
Топлофикационни ТЕЦ 7,78% 415.12
Заводски ТЕЦ 1,51% 80.7
ВЕЦ 0,19% 9.91
Малки ВЕЦ 1,45% 77.55
ВяЕЦ 1,82% 97.02
ФЕЦ 24,54% 1308.94
Био ЕЦ 0,61% 32.68

Товар на РБ 3870.5

Интензитета на СО2  e 297g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 529g, Чехия - 422g, Германия - 165g, Румъния - 334g, Гърция - 185g, а най-нисък e в Франция - 36g, Швейцария - 78g, Белгия - 82g, Словения - 70g,Нидерландия - 93g, Австрия - 93g, Португалия - 101g .

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща