Ръст от 99.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 48.92 лв. за MWh с ден за доставка 26 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
881
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 48.92 лв. за MWh с ден за доставка 26 декември 2023 г. и обем от 84 993.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 99.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 64.69 лв. за MWh, при количество от 41 798.80 MWh.

Извънпиковата енергия (43 194.50 MWh) е на цена от 33.14 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 0.02 лв. за MWh и количество от 3534.3 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04-05 часа – 0.00 лв. за MWh (3458.7 MWh). Като цяло стойността от 01 часа до 07 часа е в диапазон от 0 – 0.16 – 0.06 – 1.21 лв./MWh.

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 183.73 лв. за MWh при количество от 3337.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 54.12 лв. за MWh при обем от 3350.8 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 24.51 лв. за MWh (12.53 евро за MWh) за 25 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 26 декември нараства до 48.92 лв. за MWh (ръст от 99.6 %) по данни на БНЕБ или 25.01 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 9 297.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 21.73 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 39,51% 2118.82
Кондензационни ТЕЦ 22,60% 1212.07
Топлофикационни ТЕЦ 7,59% 407.02
Заводски ТЕЦ 2,04% 109.48
ВЕЦ 0,18% 9.64
Малки ВЕЦ 1,63% 87.63
ВяЕЦ 4,08% 219.01
ФЕЦ 21,69% 1163.32
Био ЕЦ 0,68% 36.41

Товар на РБ 3958.25

Интензитета на СО2  e 287g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 515g, Чехия - 435g, Германия - 174g, Румъния - 283g, Гърция - 202g, а най-нисък e в Франция - 33g, Швейцария - 69g, Белгия - 68g, Словения - 87g,Нидерландия - 92g, Австрия - 88g .

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща