Силен спад с 67.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 24.51 лв. за MWh с ден за доставка 25 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
930
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 24.51 лв. за MWh с ден за доставка 25 декември 2023 г. и обем от 93 873.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е съществено понижени от 67.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 29.94 лв. за MWh, при количество от 48 765.90 MWh.

Извънпиковата енергия (45 107.20 MWh) е на цена от 19.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 0.02 лв. за MWh и количество от 3706.5 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – минус 0.02 лв. за MWh (3465.3 MWh). Като цяло стойността от 01 часа до 15 часа е в диапазон от 0 – 0.02 – 0.39 – 0.04 лв./MWh до 15 часа.

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 - 20 часа – 107.59-107.57 лв. за MWh при количество от 4213.8 – 4134.1 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 0.16 лв. за MWh при обем от 3745.9 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 75.11 лв. за MWh (38.40 евро за MWh) за 24 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 25 декември намалява до 24.51 лв. за MWh (понижение с 67.4 %) по данни на БНЕБ или 12.53 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 5 384.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 138.92 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 38,25% 2118.06
Кондензационни ТЕЦ 32,07% 1775.99
Топлофикационни ТЕЦ 7,29% 403.78
Заводски ТЕЦ 1,96% 108.29
ВЕЦ 0,17% 9.65
Малки ВЕЦ 1,86% 103.2
ВяЕЦ 1,56% 86.11
ФЕЦ 16,22% 898.09
Био ЕЦ 0,61% 33.96

Товар на РБ 4819.61

Интензитета на СО2  e 348g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 739g, Чехия - 438g, Германия - 163g, Румъния - 355g, Гърция - 266g, а най-нисък e в Франция - 31g, Швейцария - 52g, Белгия - 73g, Испания - 95g, Португалия - 87g, Словения - 79g,Нидерландия - 84g, Австрия - 83g .

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща