Ръст от 38.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 75.11 лв. за MWh с ден за доставка 24 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1013
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 75.11 лв. за MWh с ден за доставка 24 декември 2023 г. и обем от 85 472.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение с 38.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 130.94 лв. за MWh, при количество от 42 714.60 MWh.

Извънпиковата енергия (42 758.10 MWh) е на цена от 19.27 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 14.57 лв. за MWh и количество от 3580.1 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 02 часа – 6.47 лв./MWh (3452.5 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 273.82 лв. за MWh при количество от 2777.3 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 2.25 лв. за MWh при обем от 3733.2 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 54.05 лв. за MWh (27.64 евро за MWh) за 23 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 24 декември се повишава до 75.11 лв. за MWh (ръст от 38.9 %) по данни на БНЕБ или 38.40 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 6 273.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 74.94 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 37,12% 2117.3
Кондензационни ТЕЦ 26,94% 1536.73
Топлофикационни ТЕЦ 7,39% 421.76
Заводски ТЕЦ 1,92% 109.58
ВЕЦ 0,17% 9.94
Малки ВЕЦ 2,02% 115.06
ВяЕЦ 9,48% 540.72
ФЕЦ 14,38% 820.32
Био ЕЦ 0,57% 32.71
Товар на РБ 5074.58

Интензитета на СО2  e 340g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 606g, Чехия - 508g, Германия - 237g, Румъния - 297g, Гърция - 219g, а най-нисък e в Франция - 29g, Швейцария - 39g, Белгия - 53g, Испания - 58g, Португалия - 66g, Словения - 82g,Нидерландия - 88g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща