Понижение с 15.67 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 158.68 лв. за MWh с ден за доставка 16 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1542
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 158.68 лв. за MWh с ден за доставка 16 декември 2023 г. и обем от 85 576.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е понижение с 15.67 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 195.78 лв. за MWh, при количество от 45 311.50 MWh.

Извънпиковата енергия (40 265.40 MWh) е на цена от 121.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 131.43 лв. за MWh и количество от 3722.2 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 05 часа – 105.81 лв./MWh (3467.9 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 17 часа – 237.38 лв. за MWh при количество от 3664.2 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 106.98 лв. за MWh при обем от 2831.8 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 188.17 лв. за MWh (96.21 евро за MWh) за 15 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 16 декември намалява до 158.68 лв. за MWh ( понижение с 15.67 %) по данни на БНЕБ или 81.13 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 251.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 182.04 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 45,65% 2119.21
Кондензационни ТЕЦ 33,10% 1536.82
Топлофикационни ТЕЦ 8,51% 395.17
Заводски ТЕЦ 2,41% 112.05
ВЕЦ 0,22% 10.01
Малки ВЕЦ 2,41% 111.88
ВяЕЦ 5,05% 234.45
ФЕЦ 1,83% 84.93
Био ЕЦ 0,82% 38.08

Товар на РБ 5925.64

Интензитета на СО2  e 388g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 875g, Чехия - 585g, Германия - 578g, Румъния - 303g, Гърция - 369g, а най-нисък e в Франция - 83g, Швейцария - 80g,Испания - 79g, Португалия - 50g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща