Понижение с 9.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 188.17 лв. за MWh с ден за доставка 15 декември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1337
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 188.17 лв. за MWh с ден за доставка 15 декември 2023 г. и обем от 85 121.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 9.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 219.72 лв. за MWh, при количество от 46 934.90 MWh.

Извънпиковата енергия (38 186.40 MWh) е на цена от 156.62 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 136.91 лв. за MWh и количество от 2491.4 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 04 часа – 107.04 лв./MWh (2866.5 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 10 и 17 часа – 238.61 лв. за MWh при количество от3701.3 и 3867.8 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 150.03 лв. за MWh при обем от 3493 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 208.25 лв. за MWh (106.48 евро за MWh) за 14 декември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 15 декември намалява до 188.17 лв. за MWh ( понижение с 9.6 %) по данни на БНЕБ или 96.21 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 декември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 064.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 217.94 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 42,37% 2115.77
Кондензационни ТЕЦ 33,71% 1683.43
Топлофикационни ТЕЦ 7,69% 384.23
Заводски ТЕЦ 1,74% 86.83
ВЕЦ 0,20% 10.15
Малки ВЕЦ 2,15% 107.13
ВяЕЦ 3,99% 199.49
ФЕЦ 7,44% 371.74
Био ЕЦ 0,70% 35.13

Товар на РБ 5288.34

Интензитета на СО2  e 380g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 906g, Чехия - 586g, Германия - 657g, Румъния - 387g, Гърция - 303g, а най-нисък e в Франция - 69g, Швейцария - 69g,Испания - 74g, Португалия - 53g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща