Успехът на COP28: Бавни стъпки в правилната посока

Екипът на Bloomberg отчита малък напредък спрямо резултатите от миналогодишната среща за климата в Египет

Климат / Зелен преход , Климат / Екология
Георги Велев
3272
Успехът на COP28: Бавни стъпки в правилната посока

Източник: Георги Велев / 3eNews.

Тазгодишната климатична конференция  COP28, която се проведе в Дубай все пак успя да завършва с приятна изненада: постигнато бе споразумение между 200 нации за преход и поетапно изоставяне на изкопаемите горива. Това бележи кулминацията на продължителите две седмици преговори, в които избухна напрежение относно бъдещето на въглищата, петрола и газа. Подобно постижение създадено именно в петролно добиваща държава, член на ОПЕК, наистина не е малко като впечатление. Дори някои бяха силно скептични, че подобно споразумение би се постигнало. Но това е само началото на дълъг процес в заместването на изкопаемите горива.

Все пак текстът се смята за „повратна точка“ в борбата с климата, коментират анализаторите на агенция Bloomberg. Оттам са изготвили специална точкова система, за да оценят реално напредъка по отделните елементи на преговорите. Бъдещето на изкопаемите горива беше най-критичният въпрос в списъка на COP28, но само един от многото, които се обсъждат. За да помогне за намаляване на шума и концентриране на вниманието от BloombergNEF още през ноември идентифицираха 10 области, в които правителствата трябва да постигнат напредък на COP28, за да направят значима стъпка към целите на Парижкото споразумение. Всяка област се оценява от 10 въз основа на напредъка, постигнат в Дубай, и се определя нейната тежест въз основа на важността и спешността на действията.

Като цяло, COP28 отбеляза скромните 3,8 точки от 10 възможни. Това беше малко по-малко от резултата от 3,9 на 30 ноември, първия ден от конференцията, когато BNEF даде оценки въз основа на очаквания напредък. Тогава напредъкът също бе с 0,1 точки по-висок от резултата за миналогодишния COP27 в Шарм ел-Шейх, Египет. Но и бе с 2,2 точки по-нисък от резултатите на COP26 в Глазгоу през 2021 г.

COP28 бележи малка надстройка на COP27, но не достига височините на Глазгоу

Напредъкът в 10 ключови области на срещата на върха на ООН за климата през 2023 г. (спрямо очакванията преди Конференцията на страните) отбелязва общо 3,8 от 10 пункта.

Областите с най-добри резултати в таблицата с резултати на BNEF включват обещание за финансиране на климата от 100 милиарда долара и пакет за енергиен преход, като и двата отбелязаха 7 от 10. Ангажиментът от 100 милиарда долара най-вероятно е изпълнен за първи път през 2022 г. и повече от 100 държави постигнаха съгласие на COP28 да утроят разгръщането на възобновяема енергия до 2030 г. Докато преговарящите в крайна сметка се оттеглиха от ангажимента за „намаляване“ на изкопаемите горива, окончателното споразумение за първи път се ангажира с преход от изкопаеми горива към беземисионни източници.

Окончателните текстове и преговорите в последната минута все още се уточняваха допреди ден в Дубай, но ето как се оформят останалите позиции на BNEF:

Цели за емисии до 2030 г., съобразени с 1,5C

Краен резултат на BloombergNEF: 1

Предложеното споразумение изяснява, че ангажиментите на страните по Парижкото споразумение трябва да определят „амбициозни цели за намаляване на емисиите за цялата икономика“, които обхващат всички парникови газове, сектори и категории. (За отбелязване е, че призивът за по-висока амбиция не е запазен само за развитите страни, но и за всички нации.) Но дори ако всички настоящи обещания са изпълнени, страните все още не са на път да ограничат затоплянето до 1,5C или дори 2C.

Ефективен преглед на глобалния напредък (global stocktake) спрямо Парижкото споразумение

Краен резултат на BloombergNEF: 4

Глобалният преглед, първият, който се провежда след Парижкото споразумение, оценява напредъка на страните към тези цели. Понастоящем планетата е на път за затопляне с 2,1C до 2,8C — спад от 4C преди приемането на Парижкото споразумение, но далеч от целта от 1,5C до 2C, установена през 2015 г. Последните научни данни казват, че емисиите ще трябва да намалеят 43 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 2019 г., за да се запази глобалното затопляне на ниво 1,5C.

Съгласувано постепенно намаляване на изкопаемите горива

Краен резултат на BloombergNEF: 6,5

Така нареченият „Консенсус на ОАЕ“ не отговаря на конкретното „преустановяване“ или „изключване“ на изкопаемите горива, което повечето страни желаят. Но поне се ангажира с преход от всички изкопаеми горива за първи път и то по справедлив и организиран начин. Позоваването на изкопаемите горива „има значителна тежест“ и служи като „ясна индикация за посоката, която правителствата и индустрията трябва да следват, за да изградят свят с декарбонизирана икономика“, смята Лесли-Ан Дувик-Паоли, старши преподавател по екологично право в King's College Лондон.

Договорен пакет за енергиен преход

Краен резултат на BloombergNEF: 7

Окончателният текст включва споразумения за утрояване на разгръщането на енергия от възобновяеми източници и удвояване на степента на повишаване на енергийната ефективност до края на десетилетието. На практика утрояването на възобновяемите източници до 2030 г. ще бъде трудно, но постижимо въз основа на скорошен доклад на BloombergNEF, припомнят оттам.

Постигането на такава цел би изисквало удвояване на процента на инвестициите във възобновяеми енергийни източници до средно 1,18 трилиона долара годишно до 2030 г., в сравнение с 564 милиарда долара през 2022 г. Това също така ще доведе до почти три пъти повече инвестиции в електроенергийната мрежа през 2030 г., отколкото са изразходвани през 2022 г. Отделно е нужно и разполагане на 16,1 пъти повече батерии до края на десетилетието, отколкото бяха инсталирани в края на миналата година.

Утрояването на глобалния ВЕИ капацитет е правилната посока на „нетната нула“, дори надхвърля прогнозата

Глобален инсталиран капацитет за възобновяема енергия

Подробен целеви план за адаптация

Краен резултат на BloombergNEF: 4

Преговарящите на COP28 се споразумяха държавите да създадат национални планове за адаптиране до 2030 г., което е важна стъпка, но все още съществува основен проблем с финансирането. „Недостигът на финансиране за адаптирането нараства. Ако бих му дал оценка, бих казал, че това е неуспешно табло с резултати,“ казва Патрик Веркоойен, главен изпълнителен директор на Глобалния център за адаптация, орган, създаден от ООН, който действа като „посредник на решения“ за намиране на средства за финансиране на адаптиращи проекти.

На път за постигане на целта за финансиране на адаптацията за 2025 г

Краен резултат на BloombergNEF: 3

В споразумението, сключено на COP26 в Глазгоу, по-богатите страни обещаха да удвоят финансирането за адаптиране от нивата от 2019 г. до 2025 г., от 20 милиарда долара на 40 милиарда долара. Не е ясно как това ще бъде постигнато и споразумението COP28 не прави голям напредък към това. Дори и тази цел да бъде постигната, това не е достатъчно - това, което е необходимо, вероятно е 10 пъти повече, смята Веркоойен. Споразумението COP28 признава това, но не дава отговор на въпроса как да бъде решен, освен съгласието за изготвяне на доклад до COP през следващата година.

Постигнато обещание за подкрепа от 100 милиарда долара

Краен резултат на BloombergNEF: 7

Финансирането на климата беше спорна тема на COP28 и развитите страни пропуснаха крайния срок до 2020 г. за предоставяне на 100 милиарда долара финансиране за климата годишно на развиващите се икономики. Все пак данните показват, че през 2021 г. развитите страни са достигнали финансиране от 89,6 милиарда долара и изглежда вероятно са изпълнили целта от 100 милиарда долара към 2022 г. Повтарящият се неуспех в постигането на тази цел накърни доверието сред по-слабо развитите страни. В крайна сметка е ключово събитие достигането на подобно финансиране в момента.

Тръгва Фондът за загуби и щети

Краен резултат на BloombergNEF: 6

В първите дни на конференцията близо 200 нации се съгласиха как да управляват фонд, който да помогне на уязвимите страни да се справят с по-екстремните метеорологични условия, а богатите нации обещаха поне 260 милиона долара, за да започнат програмата. Обявените вноски изчистват минимума от 200 милиона долара, необходими за започване на операции, поставяйки началото на изплащането на пари в началото на следващата година. Но обещаната сума е само 0,0001% от прогнозните 4 трилиона долара годишно за Фонд „Загуба и щети от климата“, припомня Джойс Кимутай, научен сътрудник в Института за изменение на климата и околната среда Грантъм. „Тази нищожна сума за развитите нации едва ли ще има значение за развиващите се нации, които са засегнати от бедствие след бедствие, свързано с климата“, смята тя.

Страните са  на път да се съгласят с нова финансова цел

Краен резултат на BloombergNEF: 2

Проектът подчертава необходимостта от финансиране и трансфер на технологии като „критични фактори за действие в областта на климата“. Сред разочарованите от резултата много развиващи се страни повдигнаха въпроса за липсата на финансиране за постигане на по-амбициозните цели, заложени в сделката COP28. „Този COP до голяма степен разочарова на всички фронтове“, каза Арунаба Гош, главен изпълнителен директор на Съвета по енергия, околна среда и вода. По-конкретно той нарече това „неуспеха да се въведат ефективни финансови механизми, задължаващи историческите емитенти да дадат своя принос“.

Добра въглеродна система за квоти, която готова за работа

Краен резултат на BloombergNEF: 1


Одобрението на правилата за стартиране на нов пазар на въглеродни емисии, наблюдаван от ООН, беше отложено в сряда, създавайки разочарование за инвеститорите, които търсеха допълнителна яснота. „Пропуснахме възможност“ да „поставим висока летва за целостта на околната среда, гаранциите и правата на човека“, каза Андреа Бонзани, директор по международна политика в Международната асоциация за търговия с емисии. Текстовете по този детайл на споразумението още се изчистват.

По ирония на съдбата, сега идва трудната част. През следващите седмици и месеци преговарящите по климата и световните лидери ще трябва да превърнат споразуменията в действителна политика. Те ще се съберат отново за COP29 в Азербайджан.

„Едно споразумение е толкова добро, колкото и изпълнението му. Ние сме това, което правим, а не това, което казваме“, заяви в сряда президентът на COP28 (и главен изпълнителен директор на Abu Dhabi National Oil Co.) Ал Джабер, анонсирайки постигнатото споразумение. „Трябва да предприемем необходимите стъпки, за да превърнем това споразумение в осезаеми действия“, добави той.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща