Ръст на икономиката с 1.8% през третото тримесечие отчете НСИ

Произведеният БВП възлиза на 48,466 млрд. лв. по текущи цени, на човек от населението се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя

Икономика / Финанси
3E news
1225
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 1,8 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. и с 0,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2023 г., сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Нарастването е ревизирано нагоре с 0,1 на сто, според оповестените в средата на ноември предварителни данни за същото тримесечие. Тогава НСИ отчете нарастване на БВП с 1,7% на годишна база, а на тримесечна - с 0.4 на сто.

Още по темата

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 48,466 млрд. лв. по текущи цени според предварителните данни. В предишната експресна оценки на НСИ за същото тримесечие в номинално изражение е достигнал 47,733 млрд. лева.

Според последните данни, на човек от населението се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.796396 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 26 980 млн. долара и съответно на 4 187 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 780 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 846 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42 278.3 млн. лв. по текущи цени.

По последните данни на националната статистика по отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4,3 на сто и бруто образуване на основен капитал - с 9,6 на сто. През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 3,1 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 5,5 на сто, в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 5.3%, което е намаление с 2.9 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.0 процентни пункта до 28.8%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.9% през третото тримесечие на 2023 г. при 64.0% през третото тримесечие на 2022 година.

През третото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 74.6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.9% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни (табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.3% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2023 година показват нарастване на крайното потребление с 0.6% и бруто образуване на основен капитал - с 7.9%, спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги нараства с 0.2%, а вносът на стоки и услуги - с 1.5% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

БВП нараства с 1.8%, а БДС - с 0.9%, през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща