Застудяването вдигна цените на европейските електроенергийни борси

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2493
article picture alt description

източник: Energylive

Производството на електроенергия се увеличава, а студеното време се отразява на цените в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси. Увеличението все пак е умерено, очаквано и в рамките на влиянието на климатичните фактори. Пазарите не са тревожни, както в началото на войната в Украйна. Реакция има, но по-скоро въпросите са насочени към състоянието на електрическите мрежи и трансграничния капацитет за пренос. На този фон силната волативност вече е тенденция и анализаторите смятат, че са необходими комплекс от мерки, за да бъде успокоена.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през месец ноември се изчислява на обем от 214 034 GWh. За сравнение, през ноември миналата година производството на електроенергия е възлизало на 207 967 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E и други източници към късните часове на трети декември тази година.

Най-голям е дела на ядрената енергия – 49 751.5 GWh, следвана от вятърните мощности на сушата – 43 668.1 GWh и природния газ – 27 912 GWh. Офшорните вятърни централи достигат до обем от 5781.3 GWh. Що се отнася до участието на въглищата, то се изчислява на 15 167 GWh от кафяви и 13 210.4 GWh от каменни. Разбираемо, делът слънчевите мощности остава нисък – 7545.8 GWh.

Внос, износ, дял на ВЕИ

Що се отнася до износа и вноса на електроенергия, през 47-та седмица, Франция остава водеща с обем от 400.8 GWh, следвана от Испания с 345.4 GWh и Чехия – 319.4 GWh. България също е сред износителите – с 59.3 GWh.

Като цяло към подготовката на данните, осъществения внос в  ЕС е 361.3 GWh.

Сред най-големите вносители са Италия (757.7 GWh), Германия (227.7 GWh) и Унгария (383.3 GWh).

По интензитет на СО2 Швейцария изпреварва Франция и държи лидерското място. Едва след нея се нареждат Франция и Португалия.

При дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 48-та седмица първото място се държи от Хърватия – 79.3%, Австрия с 69.2%, Португалия – 67.9%, Испания – 62.8%, Швейцария – 62.0%. При другите страни този дял остава в пъти по-нисък. Така например за България той е 16.3 %.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 48-та седмица

Средната борсова цена на електрическата енергия през 48-та  седмица в сегмента „ден напред“ за IBEX (БНЕБ) се изчислява на 113.42 евро/MWh (108.55 евро/MWh  за 47-та седмица).  Малко по-висока е на румънската OPCOM – 114.71 евро/MWh ( през предходна седмица – 108.50 евро/MWh ).

Доста по-ниска е цената на гръцката HENEX – 107.28 евро/MWh ( за 47-та седмица - 112.23 евро/MWh).

На някои от останалите европейски електроенергийни борси средната борсова цена в посочения сегмент за 48-та седмица е, както следва: в Германия – 131.82 евро/MWh (47-ма седмица - 96.51 евро/MWhевро/MWh), а във Франция – 132.37 евро/MWh ( седмца по-рано -  99.69 евро/MWh).

В Унгария, стойността за 48-та седмица е 132.44 евро/MWh (за 47-та - 108.94 евро/MWh).

Средната цена на електроенергията за 48-та седмица на Иберийските борси (Португалия и Испания) расте до 93.73 и 94.04  евро/MWh съответно. (69.95 и 69.82 евро/MWh - през предходната 47-ма седмица.

В Италия средната борсова цена е между 138.51 евро/MWh в северната част на страната и 125.93 евро/MWh в централната до 121.84 евро/MWh в южните региони  ( 47-ма - между 132.21 и  128.13 евро/MWh за различните региони).

 Според данните, средната борсова цена в посочения сегмент в Полша расте до 129.37 евро/MWh през 48-та в сравнение със 102.35 евро/MWh през 47-та.

Най- общо, през сравняваната 48-та седмица средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ се очертава така – на западните пазари в диапазона до малко над 131 евро/MWh, в централните  - над 132 евро /MWh, а в страните от Балканския регион – 107 – 110  – 114 евро/MWh.

Данните за 48-та борсова седмица са посочени без корекции и по постъпили данни към момента на отразяване.

Средна месечна и средна годишна цена към 26 ноември 2023 г.

Снегът и доста по-студеното време през изминалата седмица се отразяват в посока към повишение на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“. Този ръст като цяло не е значителен, по-съществен е факторът „висока волативност“.  Колкото до отражението по отношение на средната годишна цена, засега то е слабо. 

Средната месечна стойност на IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM  в сегмента „ден напред“ към 3 декември 2023 г. нараства до 100.22 евро/MWh. За сравнение, за седмицата до 26 ноември стойността беше от порядъка на 99.91 и 98.91 лв./MWh. Противоположно, на гръцката HENEX средната месечна цена в посочения сегмент намалява до 100.05 евро/MWh (седмица по-рано 104.35 евро/MWh).

Доста по-висок е скокът при средната месечна стойност при „ден напред“ на западните европейски електроенергийни борси.

Във Франция посочената стойност към 3 декември се повишава до 122.54 евро/MWh ( към 26 ноември - до 82.84 евро/MWh). Горе-долу това е и нивото в Германия – 122.32 евро/MWh (преди седмица – 85.29 евро/MWh).

Ръст се отчита и на борсите в Швейцария, - 129.44 евро/MWh (предишна - 98.21 евро/MWh), Австрия – 122.6 евро/MWh  (седмица по-рано 88.05 евро/MWh), Чехия – 121.06 евро/MWh (преди - 87.12 евро/MWh). Това се отнася и за Унгария, където цената в сегмента „ден напред“ към третия ден на декември е 123.42 евро/MWh (към 26-ти ноември - 94.3 евро/MWh).

На италианската GME в  сегмента „ден напред“  към неделния 3 декември средната месечна цена достига 127.06 евро/MWh в сравнение със 119.36 евро/MWh   седмица по-рано.

Значителен е скокът на електроенергийните борси в този сегмент на Иберийския пазар (Португалия и Испания), въпреки че стойността остава доста под нивото на другите пазари – до 83.87 евро/MWh в Португалия (59.49 евро/MWh през миналата седмица) и 84.04 евро/MWh в Испания (59.7 евро/MWh към 26 ноември).

Увеличение се наблюдава и на средната месечна стойност на електроенергийните борси в страните отвъд континенталната част. Така в посочения сегмент за Великобритания  средната месечна цена към 3 декември достига 133.45 евро/MWh в сравнение със 105.28 евро/MWh седмица по-рано. На двете ирландски борси този показател расте до 141.44 евро/MWh (към 26-ти ноември – 119.45 евро/MWh).

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“  продължава да се променя много слабо и е в диапазона 100 - 105 - 128 евро/MWh.

Незначително e изменението се наблюдава при средната годишна цена в сегмента „ден напред“ и на трите електроенергийните борси от региона. Така на българската IBEX (БНЕБ) посочената стойност към 3 декември е 105.85 евро/MWh (спрямо регистрираните преди седмица – 105.7 евро/MWh), а на румънската OPCOM – 105.79 евро/MWh (предишна 105.62 евро/MWh). Но гръцката HENEX спада до 120.43 евро/MWh спрямо регистрираните 120.73 евро/MWh през времето до 26 ноември.

Според данните, на унгарската HUPX посочената стойност в сегмента „ден напред“ към 3 декември се променя в посока нагоре – до 109.31 евро/MWh (към 26 ноември – 108.82 евро/MWh).

Слабо е изменението на средната годишна цена към третия ден от месец декември и на електроенергийните борси във Франция, където се отчита средна годишна цена от 99.78 евро/MWh (към 26 ноември – 99.1 евро/MWh) и Германия – 97.95 евро/MWh (към времето до 26 ноември – 97.25 евро/MWh).

Без рязка промяна е и средната годишна цена на италианската GME в сегмента „ден напред“ – 128.31 евро/MWh (128 евро/MWh).

Никаква промяна не е отчетена за ценовите нива на двете иберийски електроенергийни борси като към 3 декември стойността остава – 89.69 евро/MWh в Португалия  и 88.43 евро/MWh.

Малко по-различно движение в посока към повишение се наблюдава на електроенергийните борси отвъд континента. Така средната годишна цена в сегмента „ден напред“ борсата във Великобритания към 3 декември е 112.61 евро/MWh (към 26-ти ноември – 110.58 евро/MWh), а на борсите в Ирландия и Северна Ирландия – 125.17 евро/MWh (преди - 124.71 евро/MWh).

Петрол, газ, СО2

Доста сдържано, дори дипломатично казано „хладна“ бе реакцията на петролните пазари на споразумението на страните от ОПЕК+ за доброволно съкращаване на добива на петрол с 2,2 млн. барела на ден за първото тримесечие на 2024 г. В резултат петролът сорт Brent загуби всички постигнати върхове. Анализаторите на пазара остават в неведение как ще се случи всичко това, след като квотите като цяло останаха поне публично непроменени. Говори се дори, че има неясноти това обявено съкращение спрямо кои референтни нива се отнася. Очакването за по-резки движения от страна на Саудитска Арабия и Русия също не се оправда. На този фон цената на петрола сорт Brent, която в навечерието на срещата на ОПЕК+ достигаше (29.11.2023 г.) 82.88 долара за барел се срина до 78.88 долара за барел. На практика стойността на бенчмарка се върна на нивото от февруари 2022 г. За сравнение, в средата на септември тази година Brent успя да стигне близо до 92 долара за барел (91.81 д/б на 14.09).

Страните от ОПЕК+ решиха да намалят производството с 2,2 млн. барела на ден през първото тримесечие на 2024 г., тъй като практически Саудитска Арабия като лидер реши да надхвърли нивото от 1 млн. барела на ден, а Русия пък разши ангажимента си за 500 хил. барела на ден.

Не е за пропускане новината, че Бразилия ще бъде новият член на ОПЕК+. Най-големият производител на петрол в Южна Америка, Бразилия е готова официално да стане член на ОПЕК+ от януари 2024 г. Страната обаче няма да се присъедини към съкращенията на производството на страните членки . Освен това, според данните през последните месеци Бразилия отчита много висок добив.

Отнякъде се прокрадва неясно изразеното мнение, че чрез цените на петрола ще се направи опит да се сложи нов ред на пазара, но по друг начин и връщането към ценовото ниво отпреди една година е някакъв стратегически ход. Ако това е вярно, засега този ход остава недостатъчно разбираем, а и повдига твърде много въпроси. 

Що се отнася до цените на газа, в частност стойността по индекса TTF на борсата ICE няма как да не се отбележи продължаващото движение в посока към спад. Стойността н газовите фючърси, която достигаше в началото на седмицата почти 45 евро/MWh продължи да спада и в последния ден от търговията през миналата седмица се срина до 43.49 долара за барел. Такива ценови нива бяха наблюдавани на пазара през октомври, а преди това в края на януари 2022 г. Най-силният фактор, който продължават да оказва влияние е наличието на достатъчно природен газ в европейските газохранилища. В процентно отношение те остават запълнени до 94.80 % или 1080.4696 TWh при среден темп на теглено от 0.55 п.п. Разбира се, че е от значение фактът, че голяма част от нагнетения газ за съхранение е на много по-високи цени. Затова стремежът е към миксиране с по-евтини доставки.

На този фон цените на емисиите остават ниски. Фючърсите по индекса ICE EUA продължи за поредна седмица да върви в посока към понижение. Ако  в началото на миналата седмица цената на СО2 достигаше 73.63 евро/ тон, то при приключване на търговията фючърсите по индекса ICE EUA спаднаха до нивото от 72.49 долара/тон. За отбелязване е, че през последните две години толкова ниско ниво е наблюдавано в началото на октомври 2022 г.

Тенденции

Липсата на достатъчен капацитет за пренос, според някои е сред причината за бавното понижение на ценовите нива на европейските електроенергийни борси. На този фон експертите са на мнение, че именно много високото производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е в основата за намаляване на цената на електроенергията в Европа до най-ниското ниво от започването на войната в Украйна.

Според данни на LSEG, басовите цени на електрическата енергия в Германия и Франция, двата най-големи икономически региона, през първото тримесечие на 2024 г. ще са средно между 102 – 105 евро за MWh съответно.

Тези форуърдни цени, както отбелязват анализаторите от Thomson Reuters,  са по-малко от половината от средната цена на електроенергията на едро наблюдавана в двете страни през 2022 г. и форуърдните пазари сочат, че цените по всяка вероятност ще са средно под 105 евро за MWg в двете страни до края на 2025 година.

Въпреки че ситуацията на пазара може да се промени, тези относително ниски криви на форуърдните цени, според експертите, трябва да станат стимул за енергоемките потребители, които бяха принудени да намалят потреблението на електроенергия заради високите стойности през последните години.

Основна причина за намаляването на форуърдните цени на електроенергията е резкия скок на мощностите за чиста енергетика в цяла Европа през последните години и широко разпространената увереност за това, че пред следващите години трябва да се очаква увеличение на чистата екологична енергия в общия енергиен баланс.

Чистите източници на енергия са произвели рекордните 59,3% електроенергия в Европа за последните 10 месеца на 2023 г. и може да надхвърлят нивото от 60% към края на годината, ако производството от вятърна енергия през декември се увеличи, сочат данните на Embre.

В периода от януари до октомври 2015 г. до 2019 г. на чистата електроенергия се падат средно около 53% от общия обем от производството на електроенергия, като ръста на дела на чистата енергия е основно за сметка на скока на резкия ръст на слънчевите и вятърни мощности, които от 2019 г. са се увеличили с 85% и 32% съответно.

За този период производството на електроенергия от въглища и природен газ е намаляло с 18,2% и 9,3 % съответно, което още повече е променило съотношението при електроенергията в полза на чистата енергетика.

Делът на екологично чистата електроенергия в Европа заема второ място след Латинска Америка (65%) сред основните региони и рязко надхвърля дела на чистата електроенергия в Северна Америка (47%), Азия (33%) и Африка (25%).

По данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ), разширяване на доставките на екологично чиста електроенергия се планира във всички региони, но силна държавна и обществена подкрепа на ускорен преход към зелена енергетика означава, че Европа вероятно ще е най-големият производител на екологично чиста енергия извън границите на Китай до края на това десетилетие.

Според данните на МАЕ, в периода от 2022 г. до 2027 г. само Европейския съюз може да увеличи мощностите за възобновяеми енергийни източници на енергия с 340-350 ГВт, което леко надхвърля планираното увеличени на мощностите в САЩ, Близкия Изток, страните от Африка на юг от Сахара и Югоизточна Азия.

Ако очакваното разширяване на производството на екологично чиста енергия се осъществи, цените на електроенергията в Европа може да спаднат още и да помогнат на региона да реализира амбициите си да стане най-големият център за екологично чиста енергетика, в състояние да се конкурира с Китай.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща