ENTSOG публикува актуализираният си доклад за мониторинг на увеличаването на газовия капацитет и резюме на докладите за оценка на търсенето

Енергетика / Природен газ и горива , Свят
3E news
895
article picture alt description

Реално само проектите по газопровода ТАР (Трансадриатическия газопровод) показват възможности за увеличаване на газови капацитет от всички съществуващи такива в Европейския съюз. При това с възможност за подкрепа. Това става ясно от доклада на ENTSOG, публикуван днес.

„Европейската газова мрежа вече е добре свързана по повечето от границите на страните членки на ЕС. Това се потвърждава и от факта, че в 50% от случаите, където доказателството за търсене не е последвано от провеждане на техническо проучване. Въпреки това остава необходимо да се наблюдава през следващите години дали настоящата мрежова конфигурация е подходяща и ефективна за управление при промяна в моделите на потоците поради войната в Украйна и намаляването на руските доставки.

Въпреки че геополитическите събития доведоха до  значително претоварване при много междусистемни връзки  през последните години, досега това не е довело до увеличаване на търсенето на допълнителен капацитет. Несигурността относно бъдещото развитие на моделите на потоците  се отразява негативно на желанието на доставчиците да ангажират капацитет за по-дълги периоди от време“, се посочва в доклада.

В него се коментира новата трансгранична инфраструктура базирана на регулирането на предходната визия TEN-E и в частност на  пуснатите в експлоатация през последните две години проекти, касаещи основно сигурността на доставките ICGB (Интерконектор Гърция-България) и Балтийския газопровод (Интерконектор Полша– Дания–Норвегия), междусистемна газова връзка Полша–Литва (GIPL) и Междусистемна газова връзка Полша–Словакия (PL–SK).

„Поведението при резервации на много от потребителите на мрежата продължава да преминава от дългосрочно към краткосрочно резервиране, особено след либерализацията на пазарните правила в резултат на третия енергиен пакет. Готовността на потребителите на мрежата да резервират дългосрочен капацитет над пет или десет години е много ограничено (освен за малък брой производители на газ). В контекста на настоящата  енергийна и политическа  несигурност, не се предполага скорошно обръщане на тази тенденция“, се посочва в доклада като се визира и подновяването в дългосрочен план на предишни договори от мрежовите потребители. Това от своя страна е въпрос, който според доклада поставя въпроси, касаещи необходимостта от увеличаването на капацитета на газовите мрежи. На тази база и съответната методология от ENTSOG смятат, че при това положение съществуващите проекти за мрежовия капацитет трябва да бъдат финансирани от тези компании и страни, поели обвързващ ангажимент. На този етап се допуска, че единствено проектите по газопровода ТАР са с перспектива по отношение на развитие и то с подкрепата на ЕС.

В доклада на ENTSOG за мониторинг на третия процес на нарастване на капацитета, иницииран още през юли 2021 г., се съдържа резюме на всички доклади за оценка на търсенето (DAR) за четвъртия процес на неговото нарастване ( иницииран през юли 2023 г.).

Докладът, публикуван на страницата на ENTSOG обхваща цикъла на увеличаване на капацитета между юли 2021 г. и юли 2023 г. и сравнява резултатите тези от предишни данни. Включително и от необвързващите фази на проучванията, анкетираните компании и пр. Този доклад дава изключително добра визия за настоящия газов пазар в ЕС и визията за неговото развитие. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща