Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 26 ноември намалява с 26.56 %

В сравнение с аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 60.52 на сто, а в разпределителната – с 12.8 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1130
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия продължава да е на минус. Потреблението също.  Няма съществено подобрение при участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната. По-лоши са данните за салдото (износ-внос) на ток. Единствено дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителните мрежи остава на плюс. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 26 ноември 2023 г. (01.01.2023 г. – 26.11..2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и шести ноември тази година е в обем от 35 664 161 MWh. В сравнение с аналогичния период на предходната 2022 г. това представлява понижение (минус) с 21.43 % ( минус 21.46 % преди седмица или за сравнявания период до 19 ноември). Година по-рано производството на електроенергия е било в обем от порядъка на 45 393 404 MWh.

Потреблението на ток, въпреки по-активното навлизане в зимния сезон продължава да е на минус.  Така, ако през времето от началото на януари до двадесет и шестия ден на месец ноември миналата година потреблението на електроенергия е достигало до обем от 33 975 695 MWh, през посочените дни от настоящата година то възлиза на 32 354 499 MWh. Това представлява спад (минус) с 4.77 % (преди седмица – минус 4.97 %).

За пореден отчетен период се наблюдава влошаване на салдото (износ-внос) на електроенергия. Според данните на системния оператор за сравнявания период на тази година салдото (износ-внос) на ток е от порядъка на 3 309 662 MWh. Това е понижение (минус) със 71.01 % (преди седмица – минус 70.69%). Преди година салдото (износ-внос) на електроенергия е възлизало на обем от 11 417 709 MWh.

Очаквано, участието на базовите централи не се подобрява. За времето от началото на януари до двадесет и шестия ден от месец ноември делът на базовите централи е в обем от 28 215 275 MWh, което представлява спад (минус) с 26.56 % (седмица по-рано – минус 26.71%). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2022 г. базовите  централи са участвали с обем от 38 419 703 MWh.

Единствено възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителното си, при това доста високо участие, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и шестия на месец ноември от настоящата година  нараства до обем от 2 313 343 MWh или с 60.52% (преди седмица – плюс 62.19%).  Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 1 441 137 MWh. Положителните данни за посоченото време от настоящата година се дължат на  високия положителен дял на фотоволтаичните централи ( плюс 140.89 %) и вятърни мощности (плюс  5.00 %), въпреки продължаващото понижение при биомасата (минус 31.18%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания посочен период на тази година достига до обем от 2 284 274 MWh, което е скок с (плюс) 12.08 % (седмица по-рано – плюс 12.71%). Положителният дял и тук се дължи основно на по-високото производство от фотоволтаичните (плюс 19.54%) и вятърните централи (плюс 2.93 %), въпреки спада по отношение на биомасата (минус 16.68 %). Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през аналогичните дни на миналата година е възлизало на обем от 2 037 991 MWh.

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още е на минус. За времето от първи януари до двадесет и шести ноември тази година участието на ВЕЦ, според данните на системния оператор е 2 851 269 MWh. В сравнение с аналогичния период на миналата година това представлява спад (минус) с 18.41 % (преди седмица – минус 18.39 %). Година по-рано ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 494 573 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща