ЕСО: Нужни са повече инвестиции, за да се поддържа енергийната система стабилна

Енергетика / България
Георги Велев
3329
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

В следващите години предизвикателството пред Електроенергийният системен оператор ще бъде поддържането на стабилността на енергийната система. Причината за това се корени в намаляващият брой конвенционални системи с генератори и нарастващия брой непостоянни енергийни източници. Това стана ясно от думите на Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор, който също участва в конференцията.

Въпреки че страната ни има много добре развита и балансирана преносна мрежа, бързото темпо на внедряване на все повече ВЕИ мощности е огромно предизвикателство. През последните няколко години ЕСО се опитва да направи сериозен план за развитието на мрежата във връзка с желанията на ВЕИ инвеститорите. С последните промени в ЗЕВИ тези проблеми ще намалеят от гледна точка на планиране на развитието на мрежата.

Още по темата

Другото сериозно предизвикателство е балансирането на електроенергийната система, обясни Цачев. Според него ВЕИ източниците са с непостоянен характер на електропроизводство, а това създава проблеми за допълнителните услуги и запазването на честотното регулиране. Именно поради тази причина държавата трябва да насърчи инвестициите в системи за съхранение и в модернизация на мрежата, категоричен бе Цачев.

Има и още едно предизвикателство пред развитието на ВЕИ и това са отрицателните цени. Този феномен ще се задълбочава все повече с годините напред. И ако не намерим вариант тази енергия да стигне до потребители, да бъде трансформирана в друг енергиен носител, то това ще отблъсне инвестициите в нови ВЕИ централи. Този носител за в бъдеще може да бъде производството на водород.

В същото време е важно да се осигури възможност ВЕИ енергията да може да достигне до широк кръг от потребители на европейския континент. Нужно е осигуряване на ВЕИ коридори за пренос на енергия, обясни още Цачев.

КЕВР: Производството на ВЕИ енергия ще се увеличи тройно до 2030 г. да се подготвим

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, който днес ще бъдат публикувани в Държавен вестник, ще опростят значително административните процедури за изграждане на ВЕИ инсталации. Те ще съкратят и сроковете за изпълнение на проектите. Това заяви Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по време на конференцията "ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове", организирана от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Иванов допълни, че се разширява обхватът на категориите земеделски земи, върху които се допуска изграждането на ВЕИ инсталации като се включват земи в 5-та,6-та и 7-ма категория. Оптимизира се процедурата по присъединяване на нови мощности при реорганизация и разширение на електропреносната мрежа.

Сериозните реформи обаче ще дойдат от Европа, обясни Иванов, визирайки промените в електроенергийните пазари. Основополагащите документи на реформата на пазара на електроенергия в ЕС предстои да бъдат приети до средата на 2024 г., в мандата на настоящата Европейска комисия. Те ще действат в годините напред, но съществен елементи на реформата е производството на енергия от възобновяеми източници да се утрои до 2030 г.

Освен това трябва да се осигури широк достъп до енергия от ВЕИ източници на достъпни цени. Другата цел е да се оптимизира потреблението от ВЕИ източници чрез широко въвеждане на умни мрежи и електромери. Дългосрочните договори ще играят важна роля занапред при гарантиране на приходите за ВЕИ производителите и стабилните цени за бизнеса и домакинствата.

С промените се предвижда, в случай на криза, да може държавите да определят регулирани цени на енергията за домакинствата и малките и средни предприятия, припомни още Иванов. Според него за да се постигне целта на Европейската зелена сделка за декарбонизация на икономиката до 2050 г. е нужно инвестициите във ВЕИ трябва да надминат 4 пъти финансовите потоци, които отиват сега в изкопаемите горива.

Очаква се именно сегашното десетилетие да бъде ключово в посока на вложенията и енергийния преход, припомни шефът на КЕВР.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща