Участието на ВЕИ в преносната мрежа за 9-те месеца расте до рекордните 57.85 %, а в разпределителната – с 10.37 на сто

В сравнение със същия период на миналата година делът на базовите централи спада с 26.44 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1615
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия се подобряват, макар и слабо, но като цяло спадът остава значителен. Салдото (износ-внос) също се придвижва малко към подобрение в сравнение с предходни периоди, но минусовото ниво остава много високо. Символично остава подобрението по отношение на базовите централи спрямо предходния период. На минус остава дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа продължава да расте ударно. По-добри са и резултатите по отношение на разпределителната мрежа . Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 1 октомври 2023 г. (01.01.2023 г. – 1.10.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първи януари до първи октомври или за първите девет месеца от настоящата година е в обем от 30 415 897 MWh. Това представлява понижение (минус) с 21.39 % спрямо същото време на миналата година (преди седмица – минус 21.82 %). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 38 690 465 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период от настоящата година остава на минус. Ако за посочените девет месеца на 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 28 521 798  MWh, то за аналогичното време на 2023 г. то се свива до обем от 27 105 463 MWh. Това представлява понижение от 4.97 % (преди седмица – минус 5.02 %).

Салдото (износ-внос ) на електроенергия според данните на оператора за сравнявания период от първи януари до първи октомври тази година е в обем от 3 310 434 MWh, което е понижение (минус) от 67.44 % (към 24.09 – минус 68.51 %).  През аналогичните дни, но година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от 10 168 667 MWh.

Без особено подобрение е участието на базовите централи като за деветте месеца на 2023  то се изчислява на обем от порядъка на 23 995 301 MWh. Спрямо миналата година това е спад (минус) с 26.44 % (седмица по-рано – минус 26.84 %). За сравнение, тогава базовите централи са участвали с количество от 32 620 072  MWh.

На този фон делът на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа расте до рекордно ниво. По-добри са данните и за разпределителната мрежа.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първи януари до първи октомври, или за деветте месеца от настоящата година достига до обем от 1 924 915 MWh. Това е увеличение (плюс) с 57.85 % в сравнение с аналогичните девет месеца на предишната 2022 г. (преди седмица – плюс 55.43 %) Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 1 219 437 MWh. Положителните данни за посочените дни от настоящата година отново се дължат основно на много високия дял на фотоволтаичните централи ( плюс 139.41 %),  вятърните мощности (плюс 1.15%) и въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 27.20 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период се подобрява и  за деветте месеца от тази година достига до обем от 1 931 658 MWh, което е ръст (плюс) от 10.37% (седмица по-рано – плюс 9.30 %). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 1 750 208 MWh. Отчетените положителни се дължат на добрия положителен дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.74 %), докато участието на вятърните централи и биомасата остава на минус 0.99 % и 17.72 % съответно.

Влошава се участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така за  времето от първи януари до първи октомври то е в обем от 2 564 023 MWh, което представлява спад (минус) със 17.31 %  (преди седмица – минус 16.85 %). Година по-рано за същото време участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната е било от порядъка на 3 100 748 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща