2.3 млрд. лева печалба отчитат банките към 31 август

Отпуснатите общи брутни кредити и аванси нарастват с 495 млн. лв. (0.5%) и в края на август достигат 107.5 млрд. лв., сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
319
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система е 2.3 млрд. лв., с 941 млн. лв. (67.9%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2022 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август 2023 г. са 273 млн. лв., с 9 млн. лв. (3.4%) повече от начислените към 31 август 2022 г., съобщи в края на миналата седмица БНБ по данни на индивидуална основа от месечната отчетност на банките и клоновете на чуждестранни банки.

Балансовият собствен капитал на банковата система спрямо края на юли се увеличава с 310 млн. лв. (1.7%) до 19.0 млрд. лв. с приноса на месечното повишение на печалбата.

Активите на банковата система

през август нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.3%) до 162.8 млрд. лв. На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (главно поради нарастването на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се повишава до 17.4% (при 16.7% в края на юли). През август нарастват също кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на периода е 63.9% (при 64.4% в края на юли). Увеличава се размерът и на дълговите ценни книжа, които в края на август заемат 14.5% от активите (при 14.7% в края на юли).

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 252.9% (при 253.7% към 31 юли). Ликвидният буфер е в размер на 45.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18.0 млрд. лв. (при съответно 44.8 млрд. лв. и 17.6 млрд. лв. в края на юли).

Общите брутни кредити и аванси

на месечна база нарастват с 495 млн. лв. (0.5%) и в края на август достигат 107.5 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции отбелязват намаление с 264 млн. лв. (1.8%) до 14.3 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл нараства със 759 млн. лв. (0.8%) до 93.2 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 594 млн. лв., 1.6%), за други финансови предприятия (с 257 млн. лв., 3.3%) и за сектор държавно управление (с 64 млн. лв., 6.7%), а тези за нефинансови предприятия намаляват – със 156 млн. лв. (0.3%).

Депозитите в банковата система

спрямо края на юли нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.4%) до 139.5 млрд. лв., като е отчетен растеж при всички институционални сектори. Основен принос има увеличението на депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 2.6%). Нарастват също депозитите на домакинства (с 265 млн. лв., 0.3%), на други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.9%), на кредитни институции (със 152 млн. лв., 1.9%), както и на сектор държавно управление (със 117 млн. лв., 3.0%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща