Ядрените организации предлагат поетапен подход за постигане на повишена регулаторна ефективност

Енергетика / Свят
3E news
389
article picture alt description

източник: WNA

Нов съвместен доклад на Световната ядрена асоциация, Института за ядрена енергия и Канадската ядрена асоциация предлагат регулаторни стъпки, които могат да бъдат предприети, така че да се сведат до минимум времето и разходите за широкомащабно разгръщане на стандартизираните проекти на реакторите в света.  Документът залага на три основни препоръки.

В докладът под названието A Framework for International Regulatory Efficiency to Accelerate Nuclear Deployment се коментира необходимостта от промени при новите мащаби за ядрена енергетика, необходима за справяне с изменението на климата и опасенията за енергийната сигурност.

В докладът се предлага поетапен подход „като взема предвид сложността на разликите в разпоредбите и стандартите, включително технически, човешки и културни предизвикателства и затрудненията за сближаване“ от тази гледна точка на регулаторните изисквания в различните страни.

Предлаганият модел е на базата на „постепенно нарастващо сътрудничество между ключови заинтересовани страни подкрепяно от многостранни споразумения между доставчици на технологии, регулатори и оператори“ и предлага „надграждане  на усилията на малки групи от регулатори и индустрията, съвместно работещи върху прегледа на конкретни проекти за реактори, както и проекти за повишаване на ефективността при прегледите на дизайна, за да се улесни способността на даден регулатор да използва всички или част от резултатите от прегледите, предприети от други регулатори, така че подпомогне техният собствен регулаторен процес".

Трите основни препоръки за действие са:

Повишена подкрепа от страна на правителствата, регулаторите и индустрията „за улесняване на съвместни дейности по преглед на регулаторния дизайн, включително разрешаване на групи от регулатори, работещи по специфични проекти“

Заинтересованите страни да улеснят „повишените съвместни прегледи на регулаторния дизайн“ чрез поетапен подход, който би позволил краткосрочни ползи чрез „дейности с нисък риск“, докато едновременно се изгражда основа за по-големи ползи, за които е необходим от по-дълъг период от време

Повишена координация на съществуващите дейности за хармонизиране „за ускоряване на напредъка чрез поетапния подход и максимално ефективно използване на наличните ресурси“.

Докладът, изготвен от работната група на Световната ядрена асоциация за сътрудничество за оценка и лицензиране на дизайна на реактори (CORDEL) в сътрудничество с Канадската ядрена асоциация (CNA) и Института за ядрена енергия (NEI), се основава на съществуваща работа като Многонационалната програма за оценка на дизайна и Инициативата за ядрена хармонизация и стандартизация на Международната агенция за атомна енергия, която стартира миналата година.

„Тези инициативи, включително и от други индустрии, показаха, че има много, което може да бъде постигнато и е било постигнато чрез съвместни усилия между различни регулатори и с индустрията. Това, което е ясно от други индустрии и текущите дейности за хармонизация, е, че подкрепата от правителствата и ранното съгласуване между ключовите заинтересовани страни са важни предпоставки за успех“, се казва в доклада.

Според него, "работата с големи групи от заинтересовани страни прави съгласуването на изискванията все по-трудно“. Също така  „общата работа по проблемите на безопасността на дизайна затруднява идентифицирането на истинските предизвикателства пред съвместните прегледи на същия този дизайн".

Документът заключава, че за постигане на целите за нова ядрена енергия до 2050 г. е необходим „иновативен подход“, а „усилията за сътрудничество ще изискват допълнителни ресурси над и извън това, от което всеки национален регулатор вече се нуждае, за да подкрепи краткосрочните регулаторни дейности в своите собствени държави“.

„Целта да се ангажират ресурси и усилия към тези международни съвместни усилия сега е да се подкрепи увеличението на експортните пазари и да се улеснят националните регулатори в бъдеще да извършват повече прегледи по-ефективно.“

Генералният директор на Световната ядрена асоциация Сама Билбао и Леон коментира, че докладът "подчертава как повишената правителствена подкрепа за многостранни регулаторни прегледи и по-добрата координация между международните организации са от съществено значение за ускоряване на глобалното разгръщане на флота от стандартизирани реакторни конструкции. За да се постигне успех, трябва да се обединим като ядрен сектор, да си поставим общи цели, да определим амбициозни, но реалистични цели и да си сътрудничим, за да осигурим ползите от ядрената енергия за всички“.

Джон Горман, президент и главен изпълнителен директор на CNA, коментира, че документът е градивен елемент на инициативата Net Zero Nuclear: „Този доклад проправя пътя за ядрената индустрия и регулаторите по целия свят като план за постигане на обща цел и ще се окаже градивен елемент на инициативи като наскоро стартиралата Net Zero Nuclear“.

Мария Корсник, президент и главен изпълнителен директор на NEI от своя страна подчерта консенсуса за необходимостта от ядрена енергия в света за глобалния енергиен преход към чисти източници. „Не можем да се справим със заплахата за климата и да укрепим енергийна сигурност без гъвкавостта, надеждността и достъпността, които осигурява чистата ядрена енергия. Но предизвикателството пред нас не е търсенето, а задоволяване на търсенето. Сега е моментът да се издигнем на необходимата висота. Заедно, с нашите глобални съюзници, можем да се изправим пред предизвикателството пред нас чрез модернизирани и глобално рационализирани регулаторни подходи, като същевременно поддържаме нашите високи стандарти за безопасност.

Припомняме, че темата се обсъжда на световно ниво повече от две години и е от изключително значение особено за етапите на финансиране на проектите за ядрени мощности, които отнемат значителен период от време.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща