Как правителството обмисля широко отдаване и продажба на горите на корен чрез скрити концесии за дърводобив?

Комисията по правни въпроси към 49 Народно събрание ще разглежда предложения за промени в Закона за обществени поръчки, които се отнасят до начина на възлагане на сеч и продажба на дървесина. 

България , Климат / Екология
Рая Лечева
803
article picture alt description

Снимка: Зелени закони

Парадоксалното е, че този тип продажба следва да се прилага само в единични случаи на санитарни сечи, но заради възможностите за злоупотреби, добивът на корен вече достига 50% от целия дърводобив.

Как правителството обмисля широко отдаване на горите на корен на концесия за 15 години, съобщи вчера за 3eNews Тома Белев, бивш заместник-министър на околната среда и водите и един от най-големите екоактивисти и специалисти в горския сектор, дългогодишен директор на Природен парк "Витоша".

В момента това също е възможно, но не масово и само в определени случаи, а ние сме против отдаване на гори на корен, коментира Белев. Според дърводобива може да се възложи на конкретни фирми, но продажбата трябва да се прави на гори на склад, не може да се правят сделки с горите по този начин, стана ясно още от думите му. Веднага след като е разбрал за промените, той публикува и своя пост, който стана много обсъждан. Той призова за протести срещу кабинета, който, по думите му, се готви да разпродаде българската гора. 

"Докато народът се вълнува от кандидат кметове, в Народното събрание се готвят да унищожат горите през закона за обществените поръчки и Натура 2000 през предложения между първо и второ четене на закона за биологичното разнообразие", обвини той властта.

"Хич не ме интересуват сглобки и некоалиции, нито местни избори - няма смисъл от правителство, което ще разпродаде горите и ще унищожи защитените зони. Горите и природата на България са по-важни от което и да е правителство. Аз лично се готвя за протести. Писна ми", написа Белев в профила си във Фейсбук. 

Тома Белев е член на ръководството на зелената формация, която има трима свои депутати в мнозинството, а съпредседателят на ПП-ДБ Владислав Панев също е и съпредседател на партията.

Мястото на промените е точно в Закона за обществените поръчки и са необходими, но няма как да се позволи масово отдаване на горите на корен. Предвижда се наредба, която да описва детайлно промените, но такава според Белев не е необходима. Промените са още по-важни след като с влизането в еврозоната ще отпадне съществуването на горските предприятия и трябва да се помисли за работеща форма за управление на горите, каза Белев.

Днес от 14:30 ч. Комисията по правни въпроси към 49 Народно събрание ще разглежда предложения за промени в Закона за обществени поръчки, които се отнасят до начина на възлагане на сеч и продажба на дървесина. В понеделник изпратихме сигнал до депутатите от Комисията по правни въпроси за подмяна на целите на ЗИД на Закона за обществените поръчки - с един параграф в него сe предвижда дългосрочно отдаване на право на сеч и продажба по наредба, отваряйки врати за дългосрочни договори за конкретни фирми, съобщиха и днес от инициативата "Зелени закони".

Позицията на „Зелени Закони“ е, че принципната идея на законопроекта е добра - въвеждане на прозрачност при възлагането на дейности в горите.

Конкретните проблеми и предложения на "Зелени закони"

С параграф 8 на ЗИД на ЗОП (сигнатура 49-353-03-46/ 12.09.2023) се премахва възможността по чл. 17, ал. 2 от ЗОП дейностите по дърводобив и залесявания да се възлагат по Закона за горите, тъй като това се водят „услуги“, а по силата на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки „услугите“ следва да се възлагат от публичните органи единствено по общия ред на ЗОП. Целта на директивата е да се гарантира, че публичните ресурси се управляват възможно най-прозрачно, публичния финансов интерес е най-добре защитен, както и се гарантира свободната конкуренция и равнопоставеността сред бизнеса. 

Независимо от всичко, по-детайлен анализ на законопроекта показва, че чрез друг параграф на законопроекта - §92, и по-специално с т.5 от него, се прави изменение в самия Закон за горите, който напълно противоречи на параграф 8 и бламира целта на законопроекта. С тази проекто-разпоредба се дава отново възможност възлагането на дърводобива да се извършва по реда на ЗГ (и по-специално чрез наредба към него), скрита като част от процедури за продажба на дървесина, заобикаляйки изискването на Директивата това да се случва по общия ред на ЗОП.

Каква е схемата?

Вероятно по идея на служители на МЗХ, имащи интерес да държат контрола в горите, а не да го предават на Агенцията по обществените поръчки, и имащи интерес да защитават лобитата си от дърводобивния сектор, и то най-вече тези с монополни или политически позиции, разпоредбата в т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП указва, че съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗГ „ползването на дървесина в държавните и общинските гори“ следва да се извършва по реда на наредба към ЗГ.

Ако депутатите и гражданите обърнат внимание на чл. 112, ал. 1 от ЗГ обаче, ще разберат, че съгласно ЗГ и МЗХ под „ползване на дървесина“ се имат предвид процедурите, както за „продажбата на стояща дървесина на корен“, така и за „добив и продажба на дървесина“. И двата типа процедури включват „добив“, включително „продажбата на стояща дървесина на корен“. Този вид продажба на корен на практика представлява вид „скрита концесия“, тъй като при нея държавата/общината едновременно възлагат добива и продават дървесината на корен.

Така, скривайки добива в процедури за продажба на дървесина, горските стопанства ще могат да продължат да възлагат дърводобива по реда на ЗГ, вместо по общия и принципен ред по ЗОП, какъвто бе замисъла на §8 на ЗИД на ЗОП.

За щастие тази лека подмяна на целта на законопроекта е не само разкрита, но и лесно преодолима. С предложение на „Зелени Закони“ до народните представители от всички партии към Комисията по правни въпроси на НС, възможно най-аргументирано настояваме при приемането на ЗИД на ЗОП на второ четене да се направи техническа редакция на т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП с цел доизменение на чл. 114, ал. 1 от ЗГ, така че по реда на наредба към ЗГ да се извършва единствено продажбата на дървесина в държавните и общинските гори, когато тази продажба не включва добив на дървесината.

Това не само ще доведе до нова наказателна процедура,

но ще бетонира текущите схеми за възлагане на дърводобива

Ако апокрифната разпоредба на МЗХ в т.5 към §92 на ЗИД на ЗОП бъде приета без корекция, това не само ще доведе до нова наказателна процедура на ЕК, предупредиха от "Зелени закони". Това не само ще бетонира текущите схеми за възлагане на дърводобива по реда на ЗГ, но и ще стимулира държавните и общински горски стопанства да възлагат целия дърводобив, т.е. 100% от сечите в публичните гори, чрез изключително порочните скрити концесии за дърводобив, записани в закона като „процедури за продажба на стояща дървесина на корен“.

Добивът на корен вече достига 50% от целия дърводобив, с потенциал да стигне 100%, ако схемата на МЗХ бъде приета.

Парадоксалното е, че този тип продажба следва да се прилага само в единични случаи на санитарни сечи, но заради възможностите за злоупотреби, добивът на корен вече достига 50% от целия дърводобив, с потенциал да стигне 100%, ако схемата на МЗХ бъде приета. А това допълнително ще засили злоупотребите, източването на публичните гори, безконтролната сеч и облагодетелстването на определени фирми за сметка на гората, държавата и всички граждани.

Нека всички заедно призовем депутатите да приемат ЗИД на ЗОП, с който всяка форма на „добив на дървесина“, вкл. когато е част от процедура за „продажба на стояща дървесина на корен“ (т.нар. скрита концесия), се възлага като „услуга“ по реда на ЗОП в изпълнение на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и с цел закриване на наказателна процедура №2018/2268 на ЕК. Прилагането на Директивата, и съответно на ЗОП, е най-добрата гаранция за спазването на произтичащите от тях принципи, като равнопоставеност, недискриминация, прозрачност и свободна конкуренция, които в случая са гаранция за най-добра защита и разумно ползване на горите.

Какви изменения предлагат от "Зелени закони"


"Зелени закони" предлагат две промени в предложения ЗИД на ЗОП - в т.5 от §92 и в чл. 116 (1).

Предложение в ЗИД т.5 от §92
Чл. 114. (1) Ползването на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, се извършва при условията и по реда, определени с наредба на Министерски съвет.
Предложение за поправка
Чл. 114. (1) Продажбата на дървесина от горските територии - държавна или общинска собственост, при която не е включен добив, се извършва при условията и по реда, определени с наредба на Министерски съвет 

Мотиви
Съгласно чл. 112 на ЗГ Ползването на дървесина от горските територии се осъществява чрез продажба на стояща дървесина на корен и чрез добив и продажба на добитата дървесина. В този случай ако запазим в чл. 114 термина ползване, означава, че извън обхвата на ЗОП ще остане добивът на дървесина, което ще продължи да е нарушение на Директивата за обществените поръчки. Предложената редакция е терминологично правилна и остава на наредба на Министерски съвет да определи как ще се извърши продажбата на дървесина без добива ѝ, което не попада в обхвата на Директивата за обществените поръчки.

Настоящ чл. 116 (1)
Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за срок до 15 години за:
1. добив на дървесина;
2. продажба на дървесина.


Предложение в ЗИД т.7 от §92
Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за продажба на дървесина за срок до 15 години.
Предложение за поправка
Чл. 116. (1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, могат да сключват с търговци договори за продажба на добита дървесина за срок до 15 години.

Мотиви
Продажбата на дървесина може да е два вида - продажба на стояща в гората дървесина и продажба от склад на добита дървесина. Ако се запази предложената редакция добивът отново ще се извършва извън обхвата на ЗОП, но ще се извърши и  потенциално нарушение на директивата за концесиите, защото ще се даде изключителното право за 15 години на определено търговско дружество да добива дървесина от определено държавно горско или ловно стопанство без прилагане на директивата за концесиите. Предложеното уточнение, че става дума за добита дървесина, ще изключи добивът на дървесина и ще остави в обхвата на разпоредбата на чл. 116 единствено дългосрочни договори за закупуване на добита дървесина, които благоприятстват горската индустрия без да нарушават европейското законодателство.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща