„Евробарометър“: Европейците подкрепят мерките в защита от високите цени и екологичните визии на ЕС

Енергетика / Зелен преход , Свят
3E news
1209
article picture alt description

Източник: pxfuel.com.

Европейските потребители подкрепят предприетите мерки за защита от високите цени на електроенергията. Това стана ясно от публикувано експресно проучване на „Евробарометър“ по темата. Друга тема от него пък е насочена за мерките за подкрепа на Украйна.

Публикуваното проучване показва широка подкрепа сред европейците за мерките, предприети през последната година, за защита на потребителите и дружествата от нестабилните цени на енергията, както и за действия за насърчаване на енергийната сигурност и екологичния преход. Проучването потвърждава и широкия консенсус сред гражданите на ЕС в полза на стимулирането на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, свързана с чистите технологии, съобщиха от Европейската комисия.

86 % от анкетираните онлайн смятат, че е било важно да се предприемат инициативи на европейско равнище за ограничаване на непосредственото въздействие на нарастващите цени на енергията върху потребителите и предприятията през последната година. Повече от 80 % поддържат това мнение относно насърчаването на устойчивото използване на природните ресурси (86 %), улесняването на съвместното закупуване на газ от държавите — членки на ЕС, за да се гарантира сигурността на доставките (82 %), изграждането на партньорства с други участници на световната сцена, като Обединеното кралство, САЩ, Япония и Австралия (81%), намаляването на прекомерната търговска зависимост от държави, като Русия или Китай (80 %), и повишаването на конкурентоспособността на европейската промишленост в областта на чистите технологии (80 %). Мерките на ЕС, насочени към ускоряване на цифровата трансформация, като същевременно се защитават потребителите, и към повишаване на устойчивостта на икономиката на ЕС, бяха възприети като важни съответно от 77 % и 76 % от отговорилите.

Що се отнася до бъдещите действия, 86 % смятат, че газохранилищата в ЕС следва да бъдат запълнени, за да се избегне рискът от недостиг, 85 % — че ЕС следва да стимулира производството на чисти технологии в държавите членки, а 79 % — че мерките на ЕС следва да са насочени към намаляване на потреблението на енергия. 75 % от респондентите считат, че ЕС следва да финансира съвместни проекти в областта на отбраната за разработване на стратегически отбранителни способности и технологии.

Освен това голямо мнозинство от европейците смятат, че войната в Украйна сочи необходимостта ЕС да гарантира своята енергийна и икономическа сигурност (85 %), както и да засили военното сътрудничество между държавите членки (75 %), като същевременно продължава да проявява солидарност с Украйна (71 %).

Европейците продължават да одобряват подкрепата за Украйна и украинците. 86 % подкрепят продължаването на предоставянето от ЕС на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната, 77 % са съгласни ЕС да приема хората, бягащи от войната, а 71 % одобряват налагането на икономически санкции срещу Русия. Почти две трети от европейците, съответно 67 % и 65 %, смятат, че ЕС следва да подкрепи пътя на Украйна към европейска интеграция и включването ѝ в единния пазар. И накрая, 65 % са за финансовата и икономическата подкрепа на Украйна, а 57 % смятат, че ЕС следва да подпомогне закупуването и доставката на военно оборудване и обучение за Украйна.

На гражданите бяха също посочени някои ценности с въпрос дали те са най-добре въплътени от ЕС, от други държави по света, или в еднаква степен и от двете. Около половината от тях смятат, че ЕС най-добре въплъщава „зачитането на основните права и ценности“ (53 %), „социалното равенство и благосъстоянието“ (50 %), „толерантността и отвореността към другите“ (49 %) и „мира“ (48 %). Веднага след това са „солидарността с държавите в ЕС и извън него“ (46 %) и „зачитането на природата и опазването на климата и околната среда“ (45 %). За всяка от тези ценности всеки шести респондент счита, че другите държави ги въплъщават най-добре, а почти всеки четвърти заявява, че са представени както от ЕС, така и от други.

Експресното проучване „Евробарометър“ относно предизвикателствата и приоритетите на ЕС през 2023 г. беше проведено в 27-те държави членки между 24 и 31 август 2023 г. Онлайн бяха интервюирани 26 514 граждани на ЕС.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща