Успешно завърши необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на газопровода IGB

Енергетика / България
3E news
1581
article picture alt description

Източник: ICGB.

Независимият преносен оператор ICGB обяви успешно приключване на необвързващата фаза на процедурата за добавен капацитет на интерконектора Гърция-България. Процесът стартира през месец юли с проучване на пазарния интерес към увеличаване на общия технически капацитет на газопровода IGB.

„Пазарният интерес за няколко последователни газови години е близо два пъти по-висок от първоначалните ни очаквания. Въпреки че засега тези индикации не са обвързващи за търговците, това е успешна първа стъпка към потенциално разширяване на капацитета на IGB от настоящите 3 млрд. м3/година на 5 млрд. куб. м/г.“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на интерконектора с представители на преносни оператори от региона в рамките на събитие в Солун, посветено на Вертикалния газов коридор.

Още по темата

„За по-малко от година търговска експлоатация, интерконекторът Гърция-България се превърна в съществена част от пътя на България към постигане на реална енергийна диверсификация, повишена сигурност на доставките и енергийна независимост. Над 82% от общия капацитет за предстоящата газова година вече е резервиран, което е сериозно постижение. Като оператор вече гледаме напред към планове за разширяване капацитета на съоръжението, което допълнително ще подсили ролята на България и Гърция на енергийната карта на региона“, отбеляза Георгиева.

По думите й дружествата, участвали в необвързващата фаза на процедурата, са заявили интерес до 4 млрд. м3/г допълнителен капацитет за следващите няколко газови години в точките за междусистемно свързване на IGB с гръцкия национален оператор DESFA и българския национален оператор „Булгартрансгаз“.

Джордж Сатлас подчерта синергията на IGB с LNG терминала в Александруполис и ключовата роля на газопровода като част от Южния газов коридор и Вертикалния газов коридор. „С изменената среда за сигурност в региона и пренасочването на газовия поток от юг на север, България се превръща в транзитна страна на газ. Заедно с Гърция и нейните нарастващи усилия за разработване на проекти за LNG, нашите две страни показват отличен модел на сътрудничество в енергийния сектор“, отбеляза той.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща