Повишение с 4.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 198.93 лв. за MWh с ден за доставка 8 септември 2023 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
647
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 198.93  лв. за MWh с ден за доставка 8 септември 2023 г. и обем от 70 921.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 4.4 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 187.01 лв. за MWh, при количество от 36 547.20 MWh.

Извънпиковата енергия (34 374.30 MWh) е на цена от 210.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 165.5 лв. за MWh и количество от 2469.6 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 13 часа – 78.23 лв. за MWh (3067.4 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 424.24 лв. за MWh при количество от 3402.3 MWh.

В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електроенергия в този сегмент е 207.28 лв. за MWh при обем от 2687 MWh по данни на https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 190.56 лв. за MWh (97.43 евро за MWh) за 7 септември 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 септември се повишава до 198.93 лв. за MWh ( ръст от 4.4 %) по данни на БНЕБ или 101.71 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 септември 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 3 946.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 178.06 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 36,44% 1970.01
Кондензационни ТЕЦ 19,60% 1059.4
Топлофикационни ТЕЦ 2,84% 153.36
Заводски ТЕЦ 1,72% 93.01
ВЕЦ 0,18% 9.55
Малки ВЕЦ 1,54% 83.13
ВяЕЦ 6,61% 357.51
ФЕЦ 30,68% 1658.76
Био ЕЦ 0,40% 21.67

Товар на РБ 4022.59

Интензитета на СО2  e 241g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша достига до 645g, Чехия - 470g, Румъния - 320g, Германия - 293g, Гърция - 242g, а най-нисък e във Франция – 31g, Швейцария - 109g, Австрия -131g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща