Близо 40% ръст на оборота за август отчита БФБ

И четирите индекса регистрират повишение през миналия месец, като най-високо е нарастването на измерителя на „сините чипове“ SOFIX

Икономика / Финанси
3E news
275
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА-АР

Общият оборот на Българската фондова борса (БФБ) за август възлиза на 74,89 млн. лв. и се увеличава с 38,78 на сто спрямо предходния месец юли, когато достигна 53,97 млн. лв. За периода януари 2023 г. - август 2023 г. оборотът обаче отбелязва спад с 39.42 на сто спрямо същия период на миналата година, става ясно от анализа на БФБ за август, цитиран от БТА.

През миналия месец и четирите борсови индекси на БФБ бележат ръстове на месечна база, като най-голям е на българския бенчмарк на „сините чипове“ SOFIX с месечен ръст от 9,97% на сто, а от началото на годината покачването е с 25,63 на сто. Увеличенията при равнопретегления BGTR30 и широкия измерител BGBX40 са съответно 6,68 на сто и 3,06 на сто. Секторният BGREIT отчита повишение от 1,17 на сто спрямо предходния месец.

Броят сделки на БФБ

през август е 6942, което спрямо реализираните 5236 сделки през юли 2023 г. представлява ръст от 32,58 на сто. Изменението в броя сделки за периода януари 2023 г. - август 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година отчита понижение, което възлиза на 39,73 на сто.

В структурата на търговията на БФБ

с най-голям дял от 28,10 на сто (21,04 млн. лв.) e оборотът на сегмента за облигации, следван от дела на оборота на сегмента за борсово търгувани продукти - 27,40 на сто (20,52 млн. лв.) и този на сегмента за акции Standard - 20,01 на сто (14,98 млн. лв.).

Пазарната капитализация на БФБ в края на миналия месеца е в размер на 31,30 млрд. лв. или 17,71 на сто от БВП на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за август са: "Шелли груп" АД (1480 сделки), "Доверие Обединен Холдинг" АД (339 сделки) и "Агрия Груп Холдинг" АД-Варна (271 сделки).

Класациите на БФБ

В топ 3 на най-печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са: "Шелли груп" АД, "Софарма трейдинг" АД-София и "Еврохолд България" АД-София, които нарастват съответно с 52,63 на сто, 12,61 на сто и 8,48 на сто. Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са: "Неохим" АД-Димитровград, "Градус" АД и "Монбат" АД-София, като спадовете при тях са съответно 6,77 на сто, 5,84 на сто и 5,17 на сто.

Сред 15-те емисии от SOFIX десет отчитат повишение през отчетния период, а пет отбелязват спад.

През миналия месец с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж "Бийм" (beam), бяха сключени 738 сделки при оборот от 1,20 млн. лв.

През август броят на сделките на пазар MTF BSE International беше 330, а оборотът достигна 5,63 млн. лв.

Други акценти от българския капиталов пазар за месеца:

На 15 август  БФБ започна изплащането на дивидент за 2022 г. на своите акционери. Изплащането на дивидент бе гласувано на проведеното на 29 юни 2023 г. Общо събрание на акционерите (ОСА) на БФБ, на което бе взето решение реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500,67 лева да се разпредели в пълен размер (100 процента) за изплащане на дивидент на акционерите. Брутният размер на дивидента е 1,04 лв. Право на дивидент имаха лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, а именно – на 13 юли 2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, бе 11 юли 2023 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща