Икономически ефекти от присъединяването на България към еврозоната

Анализът на Съвета за икономически анализи се фокусира върху четири теми, които авторите смятат за най-важни по отношение на приемането на еврото

Икономика / Финанси
3E news
965
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА-АР

Присъединяването на България към еврозоната не би представлявало сериозна промяна за българската икономика. Дори понастоящем валутният борд в страната се възприема като надежден и  следователно разликите в лихвените проценти спрямо тези в еврозоната са сравнително малки. Освен това, българската банкова система вече е под надзора на Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка.

От друга страна, членството в еврозоната би донесло на България някои допълнителни предимства, като например по-лесно управление на ликвидността на българските публични финанси и намалени транзакционни разходи при търговията. Освен това, България би станала част от официалния процес на вземане на решения относно паричната политика и банковия надзор. Това са основните изводи в анализа на Съвета за икономически анализи (СИА), който разглежда икономическите ефекти от присъединяването на България към еврозоната и е публикуван на интернет страницата на Съвета.

Анализът се фокусира върху четири теми, които авторите смятат за най-важни по отношение на присъединяването на страната към еврото, а именно – ефектите върху инфлацията, търговската интеграция, капиталовите потоци и лихвените проценти. В анализа е представен опита на сравними страни от Източна Европа непосредствено преди и след приемането на еврото като отправна точка за разбиране на вероятните ефекти за България.

Според авторите на анализа Гунтрам Волф, Йото Йотов, Джефри Нилсен и Пламен Ненов, които са членове на СИА, за да бъдат извлечени максимални ползи от присъединяването към еврозоната, е необходимо фокусиране върху няколко икономически приоритета.

Първо, с оглед на документираното от изследователите еднократно първоначално увеличение на ценовите нива при услугите, както и на възприятията за инфлация, за България е важно да прилага политиките, използвани от други източноевропейски страни за адаптиране на обществото към новата валута.

Второ, тенденцията към по-голяма финансова интеграция с останалата част от ЕС ще продължи, когато България се присъедини към еврозоната, както поради банковия съюз, така и поради повишената търговска интеграция. Независимо от това, рискът от нестабилност в капиталовите потоци и кредитни бумове, макар и ограничен, трябва да бъде наблюдаван и при нужда да бъдат приложени подходящи политики. Макропруденциалните политики, като антицикличния банков капиталов буфер, са сред мерките, които биха могли да се използват, ако този риск се повиши.

Не на последно място, България провежда консервативна фискална политика, която допринася за доверието към валутния борд. Присъединяването към еврозоната би имало ограничено въздействие върху лихвените проценти. Въпреки това е важно да бъде продължена традицията на фискална политика в съответствие с договорите на ЕС, за да бъдат избегнати рискове за доверието в публичните финанси на страната.

Целият анализ може да бъде намерен на страницата на Съвета за икономически анализи тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща