Променят правилата за работа на звеното за управление на програма Околна среда

Преструкту

Климат / Климат / Екология
3E news
538
article picture alt description

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С новите текстове се правят промени във функционалните задължения на едно от звената в специализираната администрация на министерството - Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Целта е постигане на съответствие със законодателството, свързано с управлението на европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г. и за осигуряване на по-добра ефективност на административните процеси в министерството, съобщиха от Министерския съвет.

С промените ще се осигури подобряване на процедурното и оперативно изпълнение на функциите и задачите, свързани с управлението на средства от Европейския съюз в сектор „Околна среда“ чрез пълно, точно и изрично съобразяване с изискванията на регламента, който представя общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г., като се прецизират функциите на отделни звена според спецификата на извършваната от тях дейност.

 

Министерският съвет прие също така решение за одобряване на график за действията по преобразуване на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща