АЯР върна за поправка документите на АЕЦ "Козлодуй" за лицензиране на ново ядрено гориво

Енергетика / България
3E news
1111
article picture alt description

Източник: АЕЦ "Козлодуй", архив.

Агенцията за ядрено регулиране върна за допълване част от документите на АЕЦ "Козлодуй" за лицензиране на нов вид ядрено гориво. От ядрения регулатор са дали срок на централата да попълни нужната документация до 15 октовмри тази година. В противен случай може да не получат одобрение за използването на нов вид ядрено гориво.

Според съобщението АЯР е завършила прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ „Козлодуй“ заявление за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус. При направения преглед беше установено, че АЕЦ „Козлодуй“ не е представила два документа – проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор „ВВЕР-1000“, обясниха от ядрения регулатор.

Още по темата

Липсващите документи са свързани с важни за безопасността анализи, оценки и разчети, без които АЯР не може да оцени влиянието на предлаганата промяна върху пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Без посочените документи Агенцията не може да оцени и изпълнението на нормативните изисквания за безопасност в тяхната цялост.

Констатираната липса на документи представлява неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (Наредба за лицензиране). На основание чл. 6, ал. 2 от същата наредба на АЕЦ „Козлодуй“ е даден срок до 15.10.2023 г. да отстрани посочените пропуски и нередовности. В случай, че изисканите документи не бъдат представени в посочения срок, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за лицензиране, съгласно която председателят на Агенцията с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение.

В момента АЕЦ "Козлодуй" започна процес по лицензиране на ядрено гориво, произведено от "Уестингхаус" с идеята то да се използва при презареждането на 5 блок на българската централа. Първото частично зареждане е предвидено за следващата година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща