Банките в България отчетоха 1.7 млрд. лева печалба към 30 юни

Това е ръст с 672 млн. лева или с 66% спрямо регистрираната за първите шест месеца на 2022 г.

Икономика / Финанси
3E news
745
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Печалбата на банковата система към 30 юни е в размер на 1,7 млрд. лв., с 672 млн. лв. (66%) повече спрямо отчетената за първите шест месеца на 2022 г. Това съобщава БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на юни.

Още по темата

През второто тримесечие на годината активите на банковата система се увеличават с 466 млн. лв. (0.3 процента) и в края на юни достигат 161.1 млрд. лв. Спрямо края на март нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се увеличава от 61.1 до 65 процента.

Отношението на ликвидно покритие в края на юни е 225,6 процента (при 238,2 процента в края на март). Ликвидният буфер е 46,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20,8 млрд. лв. (при 49,1 млрд. лв. и 20,6 млрд. лв. в края на март).

Според статистиката, брутните кредити и аванси на тримесечна база нарастват с 6,4 млрд. лв. (6,3 процента) до 108 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се увеличават от 3,1 млрд. лв. (23,8 процента) до 16,3 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и сектор "Държавно управление") нараства с 3,3 млрд. лв. (3,7 процента) до 91,7 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори, отбелязват от БНБ. Кредитите за домакинствата се увеличават с 1,4 млрд. лв. (4 процента) спрямо края на март, за нефинансовите предприятия – с 1,2 млрд. лв. (2,6 процента), за други финансови предприятия – с 610 млн. лв. (8,6 процента), а за сектор "Държавно управление" - със 111 млн. лв. (12 процента).

През второто тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 943 млн. лв. (0,7 процента) и в края на юни достигат 138,5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинствата (с 1,5 млрд. лв.,1,9 процента) и на кредитните институции (с 1 млрд. лв.,11,2 процента). Намаляват депозитите на нефинансовите предприятия (с 644 млн. лв., 1,5 процента), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11,1 процента), както и на сектор "Държавно управление" (с 348 млн. лв., 7,7 процента).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на второто тримесечие възлиза на 18,3 млрд. лв., с 893 млн. лв. (5,1 процента) повече спрямо края на март. Нарастването му е обусловено главно от повишението на печалбата през отчетния период, се отбелязва в анализа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща