Vattenfall Energy Savings Barometer: Пестенето на енергия продължава да бъде висок приоритет сред европейските потребители

Енергетика / Свят
3E news
313
article picture alt description

Във всички страни потребителите предприемат много малки стъпки за намаляване на потреблението на електричество, топлина, горива и вода. Това варира от използване на по-малко светлина до намаляване на времето за душ, прането на дрехи при по-ниски температури, по-рядко използване на автомобили  и дори по-ранни часове за лягане, както и прекарване на по-малко време у дома. За сравнение френските потребители са въвели повечето мерки за пестене на енергия, докато скандинавските страни леко изостават. Това съобщават от Vattenfall. От името на компанията изследователският институт Statista анкетира общо 5000 представително избрани потребители в Германия, Финландия, Франция, Швеция и Холандия между 15 и 25 май.

Моделът, който се наблюдава във всички страни сочи за разлика между декларираното значение на пестенето на енергия и действителното поведение. Във всички възрастови групи спестяването на енергия се счита за много важно. В същото време, колкото по-възрастни са хората, толкова повече енергоспестяващи мерки предприемат. Това включва също така инвестиции в малки енергоспестяващи мерки като LED осветление, разпределителни щепсели с изключващи превключватели, водоспестяващи душове и др.

Домакинствата с хора на възраст над 50 години и, в още по-голяма степен, над 65 години са значително по-склонни към енергоспестяващо оборудване, отколкото по-младите поколения. Сред собствениците на жилища, които инвестират в слънчеви панели, термопомпи или изолация, разликата между поколенията изчезва. Желанието за инвестиции в този тип оборудване е високо във всички възрастови групи.

„Големият брой  от малки мерки, предприети от всеки отделен човек, намалява търсенето на енергия от обществото. В средносрочен и дългосрочен план обаче са необходими инвестиции в енергийно ефективни модерни технологии и възобновяеми енергийни източници. Ние подкрепяме потребителите в този път на отказ от изкопаемите горива чрез твърди действия и широка гама от решения“, казва Martijn Hagens, ръководител на бизнеса с клиенти и отопление на Vattenfall.

За девет от десет потребители икономията от разходите е основната причина за свиване на собствената им консумация на енергия. На следващо място са мотивите за пестене на природни ресурси (повече от 75 процента) и гарантиране на енергия за всички (повече от 71 процента).

Нарастващите цени на енергията създават проблеми на европейските потребители. Енергийната криза влоши финансовото състояние на приблизително половината от населението. Освен това повече от две трети се опасяват от продължаване на енергийната криза през следващата зима.

Загрижеността на жените относно високите цени на енергията е по-висока, отколкото сред мъжете.

Висок е делът на всички респонденти, силно или донякъде притеснени от сегашните цени на енергията (над 67 на сто). Броят на разтревожените потребители все пак е намалял във всички страни в сравнение с първото проучване, проведено от Vattenfall през януари 2023 г., особено в Швеция (спад с 18 процентни пункта) и Нидерландия (спад с 19 процентни пункта).

Допуска се, че за успокояване на ситуацията са допринесли подобряването на доставките и намаляващите цени на едро на енергията, пакетите за подкрепа на правителствата за облекчаване на тежестта върху домакинствата.

Още резултати от анкетата:

За да консумират по-малко енергия, потребителите са направили широк набор от поведенчески промени в ежедневието си:

Използването на по-малко светлина най-често се споменава като мярка за намаляване в Швеция (77 процента), Финландия (77 процента) и Франция (80 процента).

77 процента от германците са променили готвенето

79 на сто от холандските потребители са намалили температурите в домовете си

Половината от анкетираните в Германия заявяват, че използват електрически уреди по-рядко, във Франция 61 на сто казват същото.

В Скандинавските страни, Германия и Холандия един от петима прекарва по-малко време у дома, за да намали потреблението на енергия, а във Франция - 28 процента.

Повече от двама от трима вземат по-кратък душ. И всеки трети взема студен душ, най-често прилагат тази мярка финландците (42 на сто)

Повече от една четвърт казват, че си лягат по-рано от преди.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща