ICGB стартира процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB

Процедурата е разделена на две основни фази и се провежда в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1627
article picture alt description

Газоизмервателна станция при Стара Загора, газопровод IGB, източник: ICGB

Независимият преносен оператор ICGB, отговарящ за управлението и търговската експлоатация на газопровода IGB, стартира задължителна процедура за оценка на пазарното търсене за добавен капацитет съгласно Регламент (ЕС) 2017/459 (NC CAM).

Процесът е разделен на две основни фази – необвързваща и обвързваща фаза, и е с продължителност около две години. Той ще бъде реализиран в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи „Булгартрансгаз“ (България), DESFA (Гърция) и Трансадриатическия газопровод (TAP). Процедурата ще изследва дали е налице необходимият пазарен интерес, който да обоснове увеличаването на техническия капацитет на интерконектора Гърция-България.

 

Към момента газопроводът оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като може да достигне над 5 млрд. куб. м. год. в зависимост от пазарния интерес с допълнителна инвестиция. Това може да се случи в съответствие с планираното въвеждане в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция поради близостта на двете инфраструктури и тяхната синергия.

„Предприехме необходимите действия за координация на процеса с трите съседни на IGB оператора на преносни системи и те потвърдиха стартирането на процедура за добавен капацитет от тяхна страна. Осъществявайки свързаност с DESFA и с терминала за втечнен природен газ в Александруполис, ние ефективно ще създадем връзка между световните производители и търговци на LNG и пазара на газ в Югоизточна Европа. Тази свързаност може да насърчи регионалното енергийно сътрудничество, да подобри възможностите за доставка и да подпомогне интеграцията на газовите пазари в региона“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

На 3 юли ICGB стартира първата фаза от процеса, в която всички заинтересовани страни са поканени да изпратят своите необвързващи прогнози за търсене на капацитет не по-късно от 28 август. Пълният пакет документи, както и всички правила за участие, са достъпни на https://www.icgb.eu/transparency/public-consultations/. Всички получени необвързващи заявки трябва да бъдат споделени с операторите на съседни преносни системи и събрани в Доклади за оценка на пазарното търсене за всяка точка на междусистемно свързване. Докладите ще бъдат публично достъпни на уебсайта на ICGB, както и на сайтовете на съответните преносни оператори в съседство.

Следващите стъпки, в зависимост от заключенията на докладите, включват изготвяне на проектни предложения, провеждане на обществена консултация и подаване на окончателно проектно предложение до съответните национални регулаторни органи.

Според Георгиева и Сатлас ICGB все още проучва възможността за оптимизиране на процеса и предлагане на добавен капацитет по-рано от 2-годишния период на пълната процедура. Тъй като това е съвместен процес, компанията ще провежда редовни дискусии с операторите на съседни преносни системи, за да съгласува и осигури координиран график от двете страни на точките на междусистемно свързване в Стара Загора и Комотини.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура осигурява близо годишното вътрешно потребление на България и създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи, достигайки 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща