Бизнес климатът през юни с лек спад и близо до нивото от предходния месец

Подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно, сочат данните на НСИ

Икономика / България , Финанси
3E news
314
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/НСИ

Общият показател на бизнес климата през юни 2023 година запазва приблизително равнището си от предходния месец от 26.0 пункта, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно, съобщи Националния статистически институт (НСИ).

Още по темата

Справка в данните на НСИ показва, че стопанската конюнктура е нараснала на месечна база през май с 4 пункта до 26.2 пункта, през април бе отчетено повишение с 0.7 пункта в сравнение с предходния месец, през март индексът на общия бизнес климат е запазил равнището си от предходния месец февруари, когато НСИ отчете повишение с 1.4 пункта и през януари запазва приблизително нивото си от декември 2022 година.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на нивото си от май. Според промишлените предприемачи има известно намаление на осигуреността на производството с поръчки (фиг. 3 от приложението), което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните затруднения за предприятията продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава понижение на негативното въздействие на първия фактор.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за леко повишение, въпреки че преобладаващата част от тях предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с 2.3 пункта (фиг. 6 и табл. 3 от приложението), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Резервирани са и мненията им относно настоящата и очакваната строителна активност.

Основният проблем за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, посочена от 66.3% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила. По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 2.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Позитивни са и очакванията им относно поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила, макар анкетата да регистрира намаление на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.6 пункта, което се дължи на негативните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги се подобряват.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните пречки за дейността в сектора, посочени съответно от 55.7 и 33.6% от предприятията.

Относно продажните цени мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща