Бизнес климатът продължава да се подобрява и през май

От началото на годината това е трето повишение на показателя и два пъти без промяна спрямо предходния месец

Икономика / България
3E news
770
article picture alt description

Снимка: НСИ

През май 2023 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4 пункта спрямо април, като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ) след проведена традиционна бизнес анкета.

От началото на годната индикаторът се повишавал два пъти (февруари и април) и два пъти е оставал на същото равнище като предходния месец (януари и март). След като през януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запази приблизително нивото си от декември 2022 година, стойностите на показателя леко се повишиха през февруари - с 1,4 пункта, спрямо предходния месец, през март бизнес климатът запази равнището си от февруари, а през април 2023 г. бе отчетено повишение с 0,7 пункта в сравнение с предходния месец, показва справка в НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността през май 2023 г. се повишава с 1,9 пункта, което се дължи на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството нараства с 8,4 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са позитивни. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 4,7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

Бизнес климатът в сектора на услугите се покачва с 3,2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията за следващите три месеца са оптимистични. В сравнение с април нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща