Годишните изравнителни сметки за София, Перник и Враца вече са изготвени и предадени от Нелбо АД към топлофикациите за фактуриране

Всички клиенти на компанията могат да проверят изравнителната си сметка в клиентския портал онлайн

Енергетика
3E news
1495
article picture alt description

Снимка: Нелбо АД

Изготвянето на годишните изравнителни сметка за София, Перник и Враца на обслужваните сгради от страна на Нелбо АД приключи. Изчисленията са подадени за фактуриране към топлофикациите в тези градове.

„Настоящата кампания по годишно отчитане на уредите на клиентите ни протече изключително успешно. По-малко от 2% са имотите, които не са отчетени. В повечето случаи това се дължи на нeобитаване на жилището. През последните години подменихме топлинни разпределители и водомери с радио уреди в над 68% от домакинствата, които обслужваме. Все повече клиенти са изключително доволни от инициираната от нас подмяна, която е изцяло съобразена със законовите изисквания до 1 януари 2027 всички уреди да бъдат задължително с дистанционно отчитане.“, каза Боряна Колева, изпълнителен директор на Нелбо АД.

Всички клиенти на Нелбо АД могат да проверят изравнителните си сметки онлайн още днес през клиентския портал на компанията на client.nelbo.com. Порталът е достъпен чрез регистрация. Дигиталният профил на клиентите дава възможност за проследяване на потребената енергия за три години назад, достъп до месечните начисления, проследяване на средногодишните температури през отоплителните сезони, както и получаване на уведомление при изтичане на  годност на уред и при генериране на документ в досието на имота.

Изравнителните сметки в столицата ще бъдат разпратени и на хартия до 15 юли 2023 г. Във Враца и Перник изравнителните сметки вече са предоставени и в разпечатан вариант към клиентите на Нелбо.

Срокът за рекламации по годишните изравнителни сметки за всички градове e 31 август 2023 г.

Клиентите, избрали услугата „месечен отчет“, получават ежемесечно фактуриране на потреблението без нужда от изравнителна сметка. 

Ключови думи към статията:

Коментари