„Акспо България“ отчете добри финансови резултати за 2022 г.

Приходите на компанията за миналата година достигат 6.02 млрд. лв. като това се дължи на разрастването на дейността й и на по-високите цени на енергията

Енергетика / България
3E news
673
article picture alt description

Източник: Axpo Group.

„Акспо България“, дъщерно дружество на швейцарската „Акспо Груп“, отчете отлични финансови резултати за миналата година (януари-декември 2022 г.). Приходите на компанията са над 6.02 млрд. лв. (спрямо 987.6 млн. лв. през 2021 г.). Въпреки това маржът на печалба остава под 3%. През 2022 г. печалбата на „Акспо България“ надхвърля 40.3 млн. лв. (спрямо 17.7 млн. лв. през 2021 г.).

Добрите финансови резултати се дължат на разрастването на дейността на „Акспо България“ и на по-високите цени на енергията. 2022 г. беше белязана от безпрецедентни вълнения на енергийните пазари, а цените на едро на електроенергията и газа бяха 20 пъти по-високи спрямо средните нива за последните десет години. Колебанията в цените миналата година доведоха до по-високи разходи за хеджиране на риска. В момента „Акспо България“ оперира като търговски хъб на 15 европейски пазара. Компанията управлява над 30 лиценза за търговия с електроенергия и газ и обслужва над 150 клиенти.

През отчетния период „Акспо България“ допринесе за разрастването на международния и търговски бизнес на „Акспо Груп“ и активно участва в прилагането на един от трите стълба в стратегията на „Акспо Груп“. Тя се фокусира върху увеличаването на международните клиенти и търговията, заемането на водеща роля във въглеродно-неутралното бъдеще на Швейцария и експанзията на ВЕИ в Европа).

Бизнес моделът и процесите по управление на риска на „Акспо България“ също имат съществена роля за успешното представяне на компанията. Финансовите резултати за миналата година показват, че „Акспо България“ успешно навигира през турбулентната 2022 г.

Милена Виденова, изпълнителен директор на „Акспо България“, каза: „Доказахме, че можем да се справим отлично с волатилните енергийни пазари и сме важен участник в тях като подкрепяме диверсификацията и сигурността на снабдяването в региона.“

Тя добави, че компанията подпомага енергийния преход в България като предлага специализирани решения в сферата на търговията с енергия и гаранциите за произход.

„Акспо България“ е подразделение на швейцарската енергийна компания „Акспо Груп“ – най-големият производител на възобновяема енергия в Швейцария и международен лидер в енергийната търговия и маркетинга на слънчева и вятърна енергия. От 2020 г. „Акспо България“ е търговски хъб за Axpo Trading & Sales в региона на ЦИЕ. В „Акспо България“ работят над 100 служители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща