НСИ: В България 24,2 на сто или 1 030 295 са санираните жилища в страната до септември 2021 година

Необитаваните жилища в страната са 1 657 741 жилища, или 38,9 на сто от целия жилищен фонд.

Енергетика / България
3E news
259
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година.

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 1 030 295, или 24,2 на сто от жилищата в страната, показва проучване на НСИ. Частична външна изолация имат 326 711 или 7,7 на сто, а без външна изолация са 2 904 448 жилища, или 68,2 на сто от жилищния фонд. Изцяло или частично санирани са 39,7 на сто от жилищата в градовете и 14,9 на сто от жилищата в селата. 

В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас - 47 на сто, следват областите Варна - 35,6 на сто и София (столица) - 34,8 на сто от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9,2 на сто), Видин (10 на сто) и Ловеч (10,3 на сто).

0,8 на сто от жилищата нямат ток, вода и канализация

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 2 907 616, или 68,2 на сто от жилищния фонд, а в селата се намират 1 353 838 (31,8 на сто) от жилищата. През периода 2011 - 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13,3 на сто), така и в селата (2,5 на сто).

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1 на сто от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете - 74,4 на сто.

Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38,9 на сто от жилищния фонд в страната. В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55,4 на сто), Бургас (53,7 на сто) и Перник (53,6 на сто), а най-нисък в областите София (столица) (30,3) и Пловдив (31,1).

В над 82% от жилищата няма нито един вид съоръжения за хора с намалена подвижност

Жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация са 34 590, или 0,8 на сто от жилищния фонд в страната. Те се намират основно в селата. Най-висок е делът им в областите Кърджали (3,2 на сто), Враца (2,2 на сто) и Ямбол - 2,1 на сто от жилищата в областта, показват данни от преброяването, съобщи Националният статистически институт. 

В преобладаващата част от жилищата в страната (82,4 на сто) няма нито един вид съоръжения за хора с намалена подвижност, или не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща