Дочка Василева, Фонд на фондовете:  Фондът за градско развитие ще отпуска кредити и грантове за над 500 млн.лева, клас А+ ще получават по-висок грант

Икономика / Зелен преход
Рая Лечева
743
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Съвсем на финалната фаза сме на структуриране на Фондa за градско развитие, който ще подпомага общините в програмата Развитие на регионите, съобщи по време на конференцията „Нулевоенергийни сгради: бъдещето е сега“ изпълнителният директор на Фонд на фондовете Дочка Василева. Очаква се обаче той да заработи реално не по-рано от края на другата година, защото трябва да се преминат всички процедури по обществени поръчки и избор на фонд, който ще управлява отпускането на финансови ресурс, каза още тя.

Става дума за бюджет за градско развитие от 277 млн. лева и 284 млн. лева за грантове. Дори на национално ниво и в управлението на европейските средства вече няма да се допуска изцяло грантово финансиране и затова всички финансови инструменти ще предлагат все по-нисък процент грантове.

Фондът за градско развитие по подобие на предишния програмен период, ще има възможности за дофинансиарне на жилищни сгради, публични сгради, общежития. Няма отделен фонд само за енергийна ефективност на сгради, те ще се финансират като част от Общия фонд за градско управление, каза Дочка Василева.

Това ще бъде финансов инструмент с грант в една операция. Кандидатите ще могат да получават до 50% грант под три форми- техническа подкрепа (енергиен одит); капиталова отстъпка при постигане на по-високи резултати и показатели за енергийна ефективност, клас B и спестявания от 30% намаление на емисиите на парникови газове.

Ако сградата постигне клас B може да се получи 40% грант и 60% кредит. Ако сградата постигне клас А и повече А+ грантът ще достигне 50%. Предвижда се отпускане на капиталова субсидия (ако нямате собствени средства), но за енергийно бедни собственици- тогава ще е възможно кандидатът да получи 100% грант.

При жилищни сгради ще има ограничения, ще се вземат мерки за енергийна ефективност в цялата сграда, няма да се финансира само саниране на един апартамент. Притеснението на фонда при финансиране обновяването на жилищни сгради е свързано с факта, че не виждаме голям интерес от банките да финансират етажна собственост или ползватели на жилища да поемат солидарна отговорност за банков кредит, което може да затрудни изпълнението на програмата.

Фонд на фондовете ще реализира инвестиции по програмата Региони в развитие в 50 общини, 10 от големите общини и в 40 по-малки общини за конструктивно укрепване, смяна на отоплителни системи, зарядни станции, зелена инфраструктура.

Но както още в началото, Дочка Василева подчерта, че финансовите инструменти за подпомагане на общините при реализиране на техните интегрирани планове ще отнемат време да заработят. Предстои скоро Фонд на фондовете да подпише финансовото споразумение с МРРБ, след това ще се направи избор на финансови посредници, с които ще се преговаря по отделните параметри и след година най-рано ще започне реално финансиране на проекти.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща