Започна приемът по най-чаканата програма за домашни соларни бойлери и ВЕИ с батерии- рискове и възможности за домакинствата

Как ще тръгне първият опит у нас за подпомагане на еднофамилните сгради- пилотната програма за соларни бойлери и ВЕИ за домакинствата очаква проекти до 10 ноември?

Енергетика , Климат / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1828
article picture alt description

Снимка: Рая Лечева

Инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР направи първото публично представяне на програмата по време на конференцията "Нулевоенергийни сгради: бъдещето е сега" в Бургас.

Време е да изчислим реално колко ток от фотоволтаика ни е необходим у дома, за да знаем каква инсталация да си сложим. Изглежда просто, но за повечето от нас това е непозната тема. Първата стъпка е направена.

Най-после започна приемът на проекти за соларни бойлери и ВЕИ с батерии по Плана за възстановяване и устойчивост. Как ще тръгне първият опит у нас за подпомагане на еднофамилните сгради?

За пореден път съществуват опасенията, че това е мярка за богатите и семействата, защото имат спестявания. Но най-важното е на първо място да изчислите колко ток от фотоволтаика ви е необходим, коментира изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев. Той направи за първи път публично представяне на тази толкова тайна, но и
важна за всички обикновени граждани процедура на кръглата маса в Бургас „Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега“, организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Нека все пак имаме предвид, че близо 1 милион са еднофамилни сгради в България. Целта на програмата е увеличаване на дела на възобновяеми източници в крайното енегрийно потребление чрез финансиране за закупуване на най-добро оборудване на бойлери и ВЕИ с батерии.

Най-хубавото е, че имате срок да реализирате своя проект- да го започнете сега или да го довършите, защото имате срок за подаване на предложенията до 10 ноември 2023 година, каза още Алексиев.

Може да сте започнали или тепърва да започвате

Програмата финансира две направления. Първото е закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване. Второто е закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.
Имате два варианта да се включите в програмата.

Вариант 1 е вече да сте започнали и дейностите по пускане в експлоатация да са изпълнени от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението.
Вариант 2 е да започвате сега и дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация да са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране. Възможно е да бъдат изпълнявани и след сключване на договора.

Първо ще бъдат отпуснати 12 млн. лева за
соларни бойлери и 60 млн. лева за ВЕИ

По програмата са предвидени над 240 млн. лева, които са планирани да достигнат само за 10 000 домакинства. На първия етап пилотната схема започва с 12, 8 млн. лева за слънчеви инсталации за горещо битово водоснабдяване (ГБВ). Предвиждат се и 60,2 млн. лева за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Ако програмата има успех ще бъде продължена и със следващия финансов ресурс, каза Алексиев. Ще може да си покриете целият разход за закупуване на соларната инсталация стига да е до 1 960.83 лева, вие може да си закупите и по-скъпа, но ще доплатите разликата. За фотоволтаика обаче програмата покрива само 70% от разходите, но не повече от 15 000 лева.

Заложените разходи за инсталацията или системата трябва да съответстват на пазарните цени, което да става ясно от приложената оферта. Допустимо е увеличение до 15% от стойността на представената оферта.

Най-важното условие е, че всички инвестиции трябва да са направени и платени, за да кандидатстване за възстановяване на разходите. Но ако знаете колко ток ви е необходим, ще се уверите, че може би не ви е нужна инсталация до 10 кWp, подчерта Алексиев. Едно обикновено домакинство използва 2 до 4-6 kWp и излиза, че инвестицията за 1 kWp ще е около 2000 лева,
колкото един телевизор, а както знаете хората не се замислят за цената, когато си купуват телевизор, каза Алексиев. Не е необходимо хората да правят фотоволтаици за цялата инвестиция, ако тя не им е необходима и този ток ще бъде излишен, защото те няма да могат да го връщат в мрежата и да го продават пет години, подчерта шефът на АУЕР.

Но това все пак не е малка инвестиция и време, а повечето хора не са се срещали и с необходимостта да подготвят документация. Все още няма дефиниция за енергийна бедност и няма да бъдат финансирани приоритетно семейства с ниски доходи. Но пък след приемането на наредбата за енергийна бедност всяка програма с държавно финансиране може да реши да я приложи и да я използва като критерии за кандидатстване, каза Алексиев.

Редица специалисти оценяват, че хора със средства и възможности, със спестявания ще могат да се възползват. Но според Алексиев не трябва да се фокусират само върху цената, защото за много малка част ще е необходим фотоволтаик на максимална инвестиция. Според него дори е възможно хората да използват кредитен ресурс, за да финансират домашните си соларни системи или фотоволтаици както кредитират закупуването на други електроуреди.

Батериите са допустими и трябва да са свързани с реална оценка на инвестицията кое е оптималното за вас, смята изпълнителният директор а АУЕР.

Според оценка на специалисти 5 kWp плюс батерия ще е общо 10 000 лева без окабеляване и труд. Но това не е абсолютна оценка и е възможно цените да варират, така че имайте предвид да направите такава за Вас, съветват експертите.

Какви са критериите, за да се включите в процедурата?

На първо място кандидатът физическо лица трябва да е собственик на жилището или да има собствено жилище в многофамилна сграда, което да е видно от адресна регистрация. Ако има съсобственици е необходимо тяхното писмено съгласие. Жилището трябва да се ползва само за жилищни нужди и да има платени данъци и такси. За жилище в многофамилна сграда е необходимо съгласие на етажната собственост (не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части). Друго важно условие е в жилището да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) като се удостоверява със снимки.

Със сигурност би могла чрез програмата да се премахва и печка на пелети. Но ако имате конкретни въпроси винаги може да ги зададете в информационната система ИСУН. Имайте предвид обаче, че в жилището трябва да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението или преди пускането в експлоатация на инсталацията.

Необходимо е да представите оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата. Но може да представите документи на доставената и монтирана инсталация или система.

За всички нас е важно да знаем, че за първи път има и сравнително облекчаване на нормативната уредба и изискванията за изграждане на възобновяеми източници от домакинствата. Дали ще е работеща тепърва ще видим. Досега нормативите не различаваха дали става дума за малък или голям обект, изискванията бяха едни и същи, коментира Ивайло Алексиев.

Опростени ли са опростените изисквания?

За многофамилна сграда трябва да имате разрешение за строеж за изграждането на инсталацията. За ефнофамилна да имате издадено разрешение за строеж или подадена на или след 20.01.2023 г.; декларация/проектно решение по чл. 151, ал. 10 от ЗУТ. Според него еднофамилни сгради с максимална мощност до 20 kW нямат нужда от разрешение за строеж. Te трябва да подадат уведомление до електроразпрееделително дружество и главния архитект на общината.

Сега е възможно човек да изгради енергиен обект в своята собственост като общата инсталирана мощност може да е два пъти повече от предоставената, но не повече от 5 MW. До оператора на мрежата трябва да изпратите само уведомление и да подпишете анекс към договора за достъп и пренос, който вече имате подписан с разпределителното дружество. Според новите промени в Закона за устройство на територията не се изисква подготовка на инвестиционен проект, обясни още Алексиев.

Кои дейности са допустими?

Какви дейности са допустими на първо място за закупуване на соларния бойлер. Те са свързани с доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и други. Какво може да направите за изграждане на фотоволтаика евентуално с батерия? Да извършите
доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp. Тя може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и други.

Дейностите по монтиране трябва да бъдат извършвани от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Инсталациите трябва да отговарят на най-добрите показатели на пазара, което означава, че няма да може да си купите най-евтиния възможен фотоволтаик. Крайният получател трябва да поддържа инсталациите най-малко 5 години след изпълнение на проекта. Необходимо е да постига устойчивост на резултатите за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.

Проектното предложение се подава електронно в информационната система ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“ ТУК. На първо място правите регистрация с имейл и парола. Необходим е квалифициран електронен подпис на кандидата или негов представител. Цялата комуникация се осъществява през системата от профила на кандидата, не от друг профил.
Избирате секция “Национален план за възстановяване и устойчивост”, BG-RRP-4.026 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1. Създава се нов електронен формуляр чрез избор на бутона „НОВО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ и започвате.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща