Евродепутатите настояват компаниите да ограничат отрицателното си въздействие върху планетата

Глоби в размер на поне 5% от нетния световен оборот на дружеството, ако то не спазва изискванията

Климат / Климат / Екология , Свят
3E news
513
article picture alt description

Дружествата ще бъдат задължени да отчитат въздействието на своите дейности върху правата на човека и околната среда.

Източник: AdobeStock/Tinnakorn/European parliament.

В четвъртък ЕП прие позицията си за преговори с държавите членки относно правилата за включване на правата на човека и въздействието върху околната среда в управлението на дружествата.

От дружествата ще се изисква да идентифицират и, когато е необходимо, да предотвратяват, прекратяват или смекчават отрицателното въздействие на дейността си върху правата на човека и околната среда, като например детския труд, робството, трудовата експлоатация, замърсяването, влошаването на околната среда и загубата на биологично разнообразие. Те ще трябва също така да наблюдават и оценяват въздействието на своите партньори по веригата на стойността, включваща не само доставчиците, но и продажбата, дистрибуцията, транспорта, съхранението, управлението на отпадъците и други области. Това съобщиха от ЕП.

Новите правила ще се прилагат за дружества със седалище в ЕС, независимо от техния сектор, включително финансовите услуги, с повече от 250 служители и световен оборот над 40 милиона евро, както и за дружества майки с повече от 500 служители и световен оборот над 150 милиона евро. Ще бъдат включени и дружества извън ЕС с оборот над 150 млн. евро, ако поне 40 млн. евро са генерирани в ЕС.

Задължение на директорите за полагане на грижи и ангажираност на дружеството със заинтересованите страни

Дружествата ще трябва да изпълнят план за преход, за да ограничат глобалното затопляне до 1,5°C, а в случая на големи дружества с над 1000 служители, изпълнението на целите на плана ще окаже влияние върху плаващото възнаграждение на директора (напр. бонуси). Новите правила също така изискват от фирмите да се ангажират с лицата, засегнати от техните действия, включително с активисти в областта на правата на човека и околната среда, да въведат механизъм за подаване на жалби и редовно да наблюдават ефективността на своята политика за надлежна проверка. За да се улесни достъпът на инвеститорите, информацията за политиката за надлежна проверка на дадено дружество следва да бъде достъпна и в Европейската единна точка за достъп (ЕЕПД)

Санкции и надзорен механизъм

Дружествата, които не спазват изискванията, ще носят отговорност за вреди и могат да бъдат санкционирани от националните надзорни органи. Санкциите включват мерки като "посочване и порицаване", изтегляне на стоките на дружеството от пазара или глоби в размер на най-малко 5 % от нетния световен оборот. На дружествата извън ЕС, които не спазват правилата, ще бъде забранено да участват в обществени поръчки в ЕС.

Според приетия текст новите задължения ще се прилагат след 3 или 4 години в зависимост от размера и оборота на дружеството. По-малките дружества ще могат да отложат прилагането на новите правила с още една година.

Преговорната позиция на Парламента беше приета с 366 гласа "за", 225 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

„Подкрепата на Европейския парламент е преломен момент в мисленето за ролята на корпорациите в обществото. Законът за корпоративната отговорност трябва да гарантира, че бъдещето принадлежи на дружества, които се отнасят с отговорност към хората и околната среда, а не на дружества, които са създали модел на приходи от увреждане и експлоатация на околната среда.

Повечето дружества приемат сериозно задълженията си към хората и околната среда. Ние помагаме на тези дружества с това „право за справедлив бизнес". И в същото време спираме онези няколко големи „каубойски“ компании, които не спазват правилата" отбеляза докладчикът Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия) след гласуването в пленарна зала.

Европейският парламент последователно призовава за повече корпоративна отчетност и задължително законодателство за надлежна проверка. Предложението на Европейската комисия беше представено на 23 февруари 2022 г. То допълва други съществуващи и предстоящи законодателни актове, като регламента за обезлесяването, регламента за конфликтните минерали и проекта за регламент за забрана на продукти, произведени с принудителен труд.

Какво следва?

След като Парламентът вече е приел своята позиция, могат да започнат преговори с държавите членки по окончателния текст на законодателството. Държавите членки приеха позицията си по проекта за директива през ноември 2022 г.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно устойчивото потребление, изразени в предложение 5, параграф 13, укрепването на етичното измерение на търговията, изразено в предложение 19, параграфи 2 и 3, и модела на устойчив растеж, изразен в предложение 11, параграфи 1 и 8 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща