БАПГ: Природният газ има сериозен неизползван потенциал за декарбонизация на българската енергетика

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
854
article picture alt description

източник: БАПГ

Състоянието на българския газов пазар, както и бъдещето на газовата индустрия в контекста на новите предизвикателства обсъдиха представителите на българския газов бизнес в лицето на БАПГ (Българска асоциация „Природен газ“) по време на годишното редовно заседание на Общото събрание на члeновете на Асоциацията, което се проведе в Хамбург. В рамките на срещата се проведе и  второто редовно заседание на Управителния съвет на Асоциацията, информират от БАПГ.

Всички единодушно се обединиха около следните няколко ясни послания:

„Преходът към   въглеродно неутрална енергетика може да бъде бързо и ефективно постигнат само чрез ефективно използване на наличната и развитие на нова модерна газова инфраструктура;

Природният газ има сериозен неизползван потенциал за декарбонизация на българската енергетика. На заседанията беше обсъден проект за газификация на 1 млн. български домове и възможностите за постепенно преминаване към използване на смес от природен газ и зелен водород. Този проект е с потенциал да намали с поне 20 % въглеродният отпечатък на цялата българска икономика;

Природният газ няма алтернатива като ефективен инструмент за постигане на целите на „зелената сделка“ в синергия с потенциала на всички ВЕИ;

Българската енергетика има нужда от ясна пътна карта за бързо развитие на газификацията на България, за да бъде компенсирано изоставането спрямо всички енергетики в ЕС", посочват от БАПГ.

"На заседанието беше обсъдена и необходимостта от обединение на експертизата на всички браншови организации на компании от газовия бизнес в България в полза на българското общество. Както и желанието за повече чуваемост на експертизата на газовата индустрия от страна на политиците при подобряване на българското енергийно законодателство", уточняват от БАПГ.

Спазвайки установената традиция да съчетава подобни форуми с полезни за членовете на Асоциацията инициативи, в рамките на събитието бяха посетени два интересни „газови“ обекта в Германия.

Членовете на Асоциацията бяха едни от първите посетители на построения за рекордно кратко време плаващ терминал за регазификация на втеченен природен газ, разположен в залива на немския пристанищен град Вилемсхафен. Съоръжението, което беше изградено за изключително кратките 10 месеца, се експлоатира от немската компания Юнипер, които бяха и любезен домакин на представителите на газовия бизнес от България;

Друг партньор на българските газовици – немската компания EnviTec Biogas прие делегацията на своя централа за производство и използване на биогаз. На място и в реални условия, повече от над 20 Български газови компании се запознаха с модерна инсталация за производство на биогаз, както и използването му за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Част от произведения биогаз се инжектира в местната газова мрежа след съответното пречистване.

По време на посещението си, представителите на газовите компании бяха придружавани от Петер Арп, вицепрезидент на компанията Uniper, както и от представител на местното българско консулство, информират още от БАПГ.

В Българска асоциация „Природен газ“ членуват представители на всички видове компании заети с дейности в областта на газификацията в страната в т.ч. газоразпределителни компании, газови инженерингови компании, проектанти, инсталатори на газови, отоплителни и климатични инсталации, както и българския газопреносен оператор. Членовете на Асоциацията успяха за последните две десетилетия да изградят близо 8000 км. нови модерни газоразпределителни и газопреносни мрежи, които снабдяват над 150 000 български домакинства, както и няколко хиляди големи, малки и средни предприятия, обществени сгради и други потребители на енергия с природен газ. Всяка година благодарение на дейността на членовете на асоциацията са спестени поне 2 млн. т. въглероден диоксид и много други вредни газове и частици.   

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща