До 790 млрд. долара може да достигнат проектите за производство на чисти технологии, ако бъдат осъществени

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
994
article picture alt description

източник: МАЕ

От края на 2022 г. очакваната продукция до 2030 г. от съществуващи и обявени проекти за производство е нараснала с 60% за слънчеви фотоволтаици и 25% за батерии, а за електролизери с 20 % в резултат на политиките за подкрепа, корпоративни стратегии и нарастващо търсене. Това се посочва в новия доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за състоянието на производствените мощности за чисти технологии (The State of Clean Technology Manufacturing).

Ако всички проекти, обявени до момента, бъдат осъществени, очакваният производствен капацитет за петте чисти технологии в парично изражение ще достига 790 милиарда щатски долара годишно до 2030 г. , изчисляват от МАЕ. Според експертите на агенцията, слънчевата индустрия е единствената от всички разглеждани технологии, която не само отговаря на траекторията водеща до нулев баланс на емисиите, но и темповете й на ръст надхвърлят изискуемото ниво. Казано иначе, ако всички обявени проекти за строителство на нови мощности за производство на слънчеви панели и компоненти бъдат осъществени, секторът ще може да произвежда много повече от траекторията според сценария Net Zero през 2030 г.

„При това положение глобалният производствен капацитет за слънчеви фотоволтаици спокойно ще надхвърли нивото, посочено от МАЕ в сценарият Net Zero до 2050 г. за тази технология. Капацитетът за производство на батерии също ще достигне нивото, предвидено от сценария за 2030 г.“, изчисляват експертите от МАЕ.

„Производството на слънчеви фотоволтаични системи продължава да нараства“, пишат още авторите на агенцията. Към края на 2022 г. глобалните мощности за производство на слънчеви модули е достигнало 640 ГВт, докато МАЕ оценява производствения обем на 2660 ГВт. Само през първото тримесечие на 2023 г. бяха обявени нови проекти с общ обем от 480 ГВт (слънчеви модули), 570 ГВт (слънчеви клетки), 250 ГВт (силициеви пластини), 570 ГВт (полисилиций).

Според доклада Net Zero by 2050, през 2030 г. трябва да бъдат изградени 670 ГВт мощности за слънчева енергетика, а както се вижда слънчевата индустрия още днес е готова за задоволяване на съответното търсене. Както е известно има редица прогнози, според които към края на тази година мощностите за производство на слънчеви панели ще надхвърли 800 ГВт.

Добра е динамиката, наблюдавана и при производството на батерии. Настоящите планове за развитие на капацитета практически напълно удовлетворяват търсенето, според прогнозата на МАЕ за 2030 г. по сценария Net Zero.

Що се отнася до производството на вятърни турбини, електролизери и термопомпи, то в тези сектори (както се посочва и на графиката) , то при тях темповете са недостатъчни. Това е въпреки някои  прогнози, че до 2030 г. на пазара на електролизери може да се стигне до свръхпредлагане.

В докладът си, експертите от МАЕ обръщат внимание и на концентрацията на географски принцип на производството на оборудване за енергийния преход. Над 80 до 90 % от всички мощности са разположение в Европейския съюз и още четири страни – Китай, САЩ, Индия и Виетнам. Освен това на Китай се падат от 40 % до 80 % в зависимост от технологията.

„Ако всички обявени проекти в световен мащаб бъдат завършени, делът на производството, групирано на тези пазари, ще се измести между 70% и 95% до 2030 г. за различните технологии“, посочват от МАЕ.

„Ако разгледаме проектите, които в момента са в процес на изграждане или са планирани в световен мащаб, Китай е готов да затвърди водещата си позиция в ключови технологии за чиста енергия“, коментира изпълнителният директор на IEA Фатих Бирол. Според него, необходимо е „ефективно международно сътрудничество и по-нататъшна диверсификация, за да се гарантират сигурни и устойчиви вериги за доставка на технологии, така че да се изпълнят световните цели за климата и да се даде възможност на всички страни да се възползват от икономическите ползи от новата глобална енергийна икономика.“

В доклада се отправят препоръки за международно сътрудничество, координиране на усилията по отношение на веригите на доставки, стратегически партньорства в рамките на G7 и т.н.

В доклада експертите от МАЕ препоръчват също така и разработване на платформа за информиране на процеса на идентифициране на стратегически партньорства за производство, както и споделяне на най-добри практики и насърчаване на технологии и стратегии за подобряване на ефективността на ресурсите, като по този начин се повишава устойчивостта на веригата за доставки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща