Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната към 21 май спада с 22.12 %

Спрямо аналогичния периода на предходната 2022 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 20.08 на сто, но с разпределителната намалява с 2.91 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
775
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и на електроенергия намалява, но с по-бавен темп. Потреблението остава на минус, но в сравнение с по-ранни периоди отново се наблюдава незначително изменение в положителна посока. Огромен спад достига салдото (износ-внос ) на електроенергия, а и на дела на базовите централи. На минус остава и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но за пореден период се наблюдава подобрение, макар и само в сравнение с по-ранни периоди от тази година. Положителни са единствено  данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа остава на плюс, но не и в разпределителната. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 21 май 2023 г. (01.01.2023 г. – 21.05.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до 21 май тази година намалява (-) с 20.55 % до обем от 16 947 389 MWh ( 20.21 % за отчетния период до 14 май) спрямо аналогичния период на миналата година. За сравнение, тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 21 329 986 MWh.

Потреблението на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и първия ден на месец май тази година спрямо миналата се понижава (-) с 4.82% до 15 466 772 MWh (- 4.98 % преди седмица, - 5.17% преди две седмици). Година по-рано потреблението на ток е възлизало на 16 249 608 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия не спира да спада и за времето от първи януари до двадесет и първи май вече достига зашеметяващите минус (-) 70.86 % (минус 68.75 % седмицата до 14 май) . Ако година по-рано салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 5 080 378 MWh, то за сравнявания през настоящата година то се свива до 1 480 617 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания период на настоящата 2023 г. според данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) вече достига до минус (-) 22.12 % до обем от 14 063 135 MWh (спад от 21.47 % преди седмица). За сравнение година по-рано участието на базовите централи достигало до обем от 18 058 490 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа отново са на плюс, докато в разпределителната остават на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до двадесет и първи май тази година расте (плюс) с 20.08 % до обем от 765 358 MWh (+ 18.95 % седмица по-рано). През сравнявания период година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем порядъка на 637 373 MWh. Поредните положителните данни за посочения период от настоящата 2023 година се дължат основно на по-добрия дял, на фотоволтаичните централи ( плюс 72.03 %), както и на по-ниския спад от вятърни мощности (минус 3.46 %) и биомаса (минус 9.79 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравняваното времето от първия ден на януари до 21-я ден от месец май тази година, според данните на системния оператор намалява (-) с 2.91 % до обем от 884 103 MWh (- 2.76 % преди седмица). Година по-рано за същото време участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем от 910 556 MWh. Настоящите резултати в частност се дължат на спада на вятърните мощности ( - 7.99 %) и биомасата (минус 19.50 %), въпреки положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 2.97 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на януари до двадесет и първи май тази година  намалява (-) с 28.36 % спрямо аналогичния период на миналата година до обем от 1 234 793 MWh (- 30.37 % преди седмица, - 31.79 % преди две седмици). За сравнение, през предходната 2022 г. делът на ВЕЦ е достигал до обем от 1 723 567 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща