40% от текстилната индустрия в ЕС е фокусирана върху преход към кръговата икономика

През 2022 г. Европейският съюз отчита 7,8% намаление на емисиите на парникови газове в текстилната промишленост

Икономика / Индустрия
3E news
1189
40% от текстилната индустрия в ЕС е фокусирана върху преход към кръговата икономика

Източник: TexCycle.

Текстилната индустрия в Европейския съюз е постигнала значителен напредък в посока развитие на практики, свързани с кръгова икономика, благодарение на новите политики и инициативи, насочени към намаляване на отпадъците, опазване на ресурсите и насърчаване на устойчиви практики. Това показва доклад на глобалната организация Circular Fashion Partnership, според който 40% от компанните, заети в текстилната промишленост имат основен фокус върху практиките, свързани с преход към кръговата икономика, спрямо 32% през 2020 година. През 2022 година Европейският съюз отчита и 7,8% намаление на емисиите на парникови газове в текстилната промишленост за същия период.

Индексът за промяна на материалите на глобалната организация Textile Exchange, който оценява напредъка на водещи компании за облекло и текстил установява, че през 2022 година 26% от тях са постигнали значителен напредък към снабдяване с устойчиви материали, спрямо 18% през 2021 година. Според друго интересно проучване на Европейската комисия, 60% от потребителите казват, че са готови да плащат повече за устойчиво и по-екологично облекло, спрямо 51% през 2020 година. Това се счита за положителна тенденция, която показва, че общата нагласа на компании и потребители се променя, което от своя страна ще доведе до повече отговорност и работа в посока на намаляване на въглеродния отпечатък от текстил.

„Текстилната индустрия е от важно значение, тъй като всички използваме текстилни продукти в своето ежедневие. Тяхното производство и потребление продължават да растат, а също и въздействието им върху климата и използването на ресурси. Положително е обаче това, че има редица инициативи за намаляване на вредното въздействие на текстила. TexCycle е партньор на международният проект Accelerating Circularity, който има за цел да изследва, създава и внедрява търговски системи, в които текстилните отпадъци се използват отново като суровина чрез повторна употреба и рециклиране, като по този начин се гарантира, че те няма да бъдат изгаряни или изпращани в сметища. Партньорството с Accelerating Circularity ни даде възможност да увеличим ефективността и да развием процесите по сортиране, за да подобрим качеството на суровините, подходящи за рециклиране. Вярваме, че всички проучвания и тестове, част от проекта, както и сътрудничеството с други експерти от различни държави ще ни позволят да мащабираме рециклирането на текстил и да изградим устойчива система със затворен цикъл“, коментира Сирма Желева - мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle.

За да получат втори живот, текстилните отпадъци трябва задължително да бъдат събрани разделно в специализирани контейнери. След това за да се прецени кой е най-добрият начин за удължаване на живота на всеки конкретен артикул, суровината преминава през два етапа на ръчно сортиране.  Според компанията ако обществото е информирано за вредите от свръхпроизводството и консумацията и за ползите от разделното събиране и удължаване на живота на изделията, то ще стане по-отговорно. Те отбелязват и положителна тенденция в увеличаването на интереса и използването на техните контейнери за разделно събиране на текстил в страната.

Европейската комисия посочи текстилната индустрия като ключова за прехода към кръгова икономика и в момента се работи върху редица законодателни изменения, които да трансформират индустрията в кръгова и да сведат до минимум негативното й влияние върху околната среда.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща