МС прие отчет на програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2019 – 2022 г.

България
3E news
879
article picture alt description

Снимка: Unsplash.com

Правителството прие отчет за изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която е за периода 2018-2024г. В отчета, който е за периода 2019 – 2022 г., е представен напредъкът по изпълнението на мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ¹º) от основните източници на замърсяване - битовото отопление на твърди горива и транспортния сектор в по-големите градове.

Мониторингът за качеството на атмосферния въздух през 2021 г. показва, че тенденцията за постигане на съответствие с нормите за ФПЧ¹º от все повече общини се запазва. Във всички пунктове на Националната автоматизирана система за мониторинг са регистрирани нива под определената средногодишна норма за ФПЧ¹º. Нормата е постигната във всички общини в агломерациите Столична, Пловдив, Варна, както и в районите Северен (Дунавски), Югозападен и Югоизточен. Средноденонощната норма вече е постигната в по-голямата част от общините, в които има разположени пунктове за мониторинг от Националната система, съобщиха от правителствената информационна служба.

Още по темата

Основната мярка в програмата за общините с нарушено качество на въздуха е задължително извеждане от употреба на отоплителни уреди, които не отговарят на изискванията за екодизайн, и подмяната име екологични алтернативи. Мярката се изпълнява в общините Столична, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Бургас, Димитровград, Смолян, Горна Оряховица, Русе, Видин и Стара Загора. Изпълняват се проекти за подмяна на битово отопление по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., както и чрез изпълнението на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на ЕС. Значителен финансов ресурс за подмяна на отоплителни уреди за общини с нарушено качество на атмосферния въздух се предвижда и по Програма „Околна среда“ 2021-2027г.

Независимо от вече намалените нива на замърсяване и предприетите досега мерки, България все още не е постигнала пълно съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство по показател ФПЧ¹º. По тази причина е необходимо да продължи полагането на усилия за изпълнение на Националната програма и ускоряването на работата от страна на всички ангажирани с изпълнението на изискванията институции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща