ОПЕК запазва прогнозата си за търсенето на петрол в света през 2023 г.

Енергетика / Свят
3E news
313
article picture alt description

източник: ОПЕК

ОПЕК в месечната си прогноза съвсем малко повишава очакването си за търсенето на петрол през 2021 г. и 2022 г. – със 70 хил. и с 30 хил. барела на ден съответно, тоест оценката за потреблението на нефт през 2022 г. остава почти непроменена – с 2,5 млн. барела до 99,58 млн. барела на ден.

Според документа, незначително са били понижени историческите данни за търсенето на петрол през четвъртото тримесечие на 2022 г. за страните от ОИСР, Америка и Европа като за държавите от Азиатско-тихоокеанския регион са леко повишени. „Аналогично търсенето на петрол в държавите, които не влизат в ОИСР се преразглеждат в посока на повишение поради подобряването на икономическата активност в някои от страните и възстановяването на търсенето в Китай след отказа на политиката за нулево разпространение на COVID-19“, посочват експертите от ОПЕК.

Прогнозата за 2023 г.

Прогнозата за търсенето на петрола в света през 2023 г. като цяло остава непроменена спрямо очакванията през предходния месец – 2,3 млн. барела на ден до 101,9 млн. барела на ден.

В същото време ОПЕК леко повишава прогнозата си за първите три тримесечия през 2023 г. и я понижава за четвъртото: за 1-то тримесечие на 2023 г. прогнозата е повишена с 20 хил. барела на ден (б/д) до 101,28 млн. барела на ден; за 2-то тримесечие оценката е увеличено със 70 хил. барела на ден – до 100,77 млн. б/д; за 3-то тримесечие със 150 хил.б/д до 102,14 млн. барела на ден, а за 4-то тримесечие е понижена със 120 хил. б/д – до 103,39 млн. барела на ден.

„Ръстът на търсенето на петрол е коригирано надолу през първото тримесечие на 2023 г. и през второто, тъй като се отчита понижение в регионите на ОИСР заради намаляване на икономическата активност в страните от ОИСР, Америка и Европа. От друга страна търсенето на петрол в страните, които не влизат в ОИСР е преразгледана в посока на повишение, заради подобряване на икономическата активност в Китай след отмяната на политиката за нулево разпространение на COVID-19, а също така и в заради очакваното подобряване на търсенето на петрол в Русия“ се посочва в доклада.

Предварителните данни за януари 2023 г. показват, че търговските запаси от петрол в страните от ОИСР са се увеличили с 34,9 млн. барела – о 2,8 млн. барела. Това е със 147 млн. барела повече от същия период на миналата година, но със 75 млн. барела по-малко от средното за последните 5 години, както и със 124 млн. барела под средното ниво да 2014-2019 години.

При това запасите от нефт през януари са се увеличили с 10,4 млн. барела – до 1,372 млрд. барела (с 59 млн. барела по-малко от средните за 2015 – 2019 години), а нефтопродуктите – с 24,5 млн. барела до 1,43 млн. барела (с 65 млн. барела под средните резултати да 2015 – 2019 години).

 Експортът на Русия

Що се отнася до Русия, според доклада на ОПЕК общият обем на експорта от Русия и Централна Азия през януари не се е променил значително и е бил от порядъка на 6,4 млн. б/д.

Експортът през системата на Транснефт през първия месец на годината се е възстановил след загубите, наблюдавани през декември, тъй като товарите през пристанищата на Приморск и Балтийско море са компенсирали намаляването на доставките през тръбопроводите до крайните потребители. Средния обем на експорта се оценява на 4 млн. барела на ден, което е с 277 хил. барела на ден или със 7% повече от месец по-рано, а също така с 90 хил. б/д или с 2 % на годишна база.

Производство

Предлагането на течни въглеводороди от страните, които не влизат в ОПЕК през 2022 г. според прогнозата се е увеличило с 1,9 млн. б/д – до средното ниво от 65,8 млн.б/д и практически не се е променило в сравнение с оценката от предходния месец, се посочва също в доклада.

Общото производство на течни въглеводороди в САЩ през декември е спаднало с 0,9 млн.б/д заради силната зимна буря Елиът, но през 2022 г. се е увеличило с 0,2 млн. барела на ден до средното ниво от 19,2 млн.б/д.

ОПЕК леко преразглежда прогнозата си за предлагането през 2021 г. и 2022 г. – до 63,9 млн. и 65,76 млн. б/д съответно с обяснението, че това е кориграна оценка заради биогоривата.

Прогнозата е, че ръстът на добива на течни въглеводороди в страните, които не влизат в състава на ОПЕК ще се увеличи с 1,4 млн. б/д до средното ниво от 67,3 млн. б/д (с 20 хил. б/д над предходната оценка).

ОПЕК отбелязва, че добивът на въглеводороди в Русия през първото тримесечие на 2023 г. се е оказал по-висок от очаквания. В тази връзка експертите прогнозират, че предлагането на течни въглеводороди от страните ще се понижи с 11,3 млн. б/д през 2022 г. до 10,28 млн.б/д през 2023 г., но не и до 10,13 млн.б/д, както се прогнозираше по-рано.

Според изчисленията на ОПЕК през януари в Русия са се добивали 11,2 млн. б/д течни въглеводороди (9,8 млн. б/д петрол и 1,4 млн. б/д кондензат), което е с 36 б/д по-малко от месец по-рано.

По предварителни данни добивът на петрол в Русия през февруари е останал стабилен, а производството на течни въглеводороди е било на нивото на януари.

Експертите на ОПЕК повишават леко очакването си за предлагането на течни въглеводороди от страна на САЩ през 2021 г- и 2022 г., но най-общо темпът на ръст почти е непроменен. Според организацията, през 2022 г. САЩ са добили 19,21 млн. б/д течни въглеводороди, което е с 1,17 млн. б/д повече от 2021 г. Прогнозата за ръста на предлагането почти е непроменена – 1,1 млн. б/д до 20,17 млн.б/д.

Очакването е, че основен двигател на ръста през 2023 г. ще са САЩ, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан. В същото време производството на петрол в Русия ще спадне. Въпреки това съществува значителна несигурност, заради влиянието на настоящите геополитически събития в Източна Европа и състоянието на американската шистова индустрия, отбелязват от ОПЕК.

Страните, членки на ОПЕК от своя страна през февруари са увеличили производството на нефт със 117 хил. б/д спрямо януари – до 28,92 млн. б/д се посочва още в доклада. Най-значително се е увеличило производството на Нигерия и Саудитска Арабия.

Въпреки това, добивът на страните от ОПЕК, участващи в сделката ОПЕК+ все още е под нивото по споразумението с 927 хил. б/д и през февруари е било от порядъка на 24,49 млн.б/д.

  

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща