Съветът на ЕС и Европейския парламент се споразумяха за намаляване на крайното потребление на енергия с 11,7 % до 2030 г.

Енергетика / Зелен преход , Свят
3E news
1092
article picture alt description

източник: Съвет на ЕС

Съветът на ЕС и Европейския парламент постигнаха временно споразумение в петък за намаляване на крайното енергийно потребление на енергия в ЕС с 11,7% до 2030 г., като държавите-членки ще могат да използват гъвкави политики за постигането на това ниво. Тази цел пък според депутатите,  ще помогне в борбата с изменението на климата и ще ограничи използването на руски изкопаеми горива в Европа. Споразумението е постигнато след продължили цяла нощ преговори между преговарящите от страните от ЕС и Европейския парламент по промените в директивата за енергийна ефективност.

Това означава горна граница на крайното потребление на енергия в ЕС от 763 милиона тона петролен еквивалент и от 993 милиона тона петролен еквивалент за първично потребление, се уточнява в съобщението на Съвета на ЕС.

Ограничението за крайно потребление ще бъде обвързващо за държавите-членки колективно, докато целта за потребление на първична енергия ще бъде индикативна.

Крайното потребление на енергия представлява енергията, консумирана от крайните потребители, докато потреблението на първична енергия включва и това, което се използва за производството и доставката на енергия, уточняват от пресслужбата на Съвета на ЕС.

Между Съветът и Европарламентът е постигнато съгласие, че всички държави-членки ще допринесат за постигането на общата цел на ЕС чрез индикативни национални цели, посочени в техните интегрирани национални енергийни и климатични планове (NECP). Актуализираните NECP трябва да бъдат изготвени през 2023 г. и 2024 г.

Формулата за изчисляване на националните вноски към съответната цел ще бъде индикативна, с възможност за отклонение от нея с 2,5 %. Тя е базирана на енергийна интензивност, БВП на глава от населението, развитие на възобновяеми енергийни източници и потенциал за спестяване на енергия.

Икономия на енергия

Съветът и Парламентът се споразумяха за постепенно увеличаване на годишната цел за енергийни спестявания за крайно потребление на енергия от 2024 г. до 2030 г. Държавите-членки ще трябва да осигурят нови годишни спестявания от средно 1,49% от крайното потребление на енергия през този период, постепенно достигайки 1,9% на 31 декември 2030 г.

Според постигнатото споразумение, държавите-членки могат да отчитат при изчисляването на целта спестяванията на енергия, реализирани чрез мерки на политиката съгласно настоящата и преразгледаната директива за енергийните характеристики на сградите; мерки, произтичащи от СТЕ на ЕС (за инсталации и за сгради и транспорт); аварийни енергийни мерки.

От това споразумение ще може да бъдат изключени обществения транспорт и въоръжените сили. В допълнение към това от държавите членки ще се изисква да реновират всяка година най-малко 3% от общата площ на сградите, собственост на публични органи.

Таво означава, че постигането на целите ще изисква от държавите да реновират милиони сгради, така че  да губят по-малко енергия. Както е известно, според сегашните изчисления именно но сградния сектор се дължат една трета от емисиите на парникови газове в ЕС. В частност това означава и промяна на настоящото отопление и охлаждане на сградите, които сега разчитат на изкопаеми горива.

Временното политическо споразумение, постигнато днес, първо ще бъде представено за одобрение на Комитета на постоянните представители в Съвета и парламентарната комисия ITRE. След това директивата ще трябва да бъде официално приета от Парламента и след това от Съвета, преди да може да бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и да влезе в сила.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща